Mikas 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ang Salita ng Panginoon na dumating kay Mikas na Morastita, nang mga kaarawan ni Jotham, ni Achaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda, na nakakita ng tungkol sa Samaria at sa Jerusalem.

2 Dinggin ninyong mga bayan, ninyong lahat; Dinggin mo, Oh lupa, at ng lahat na nasa iyo: at ang Panginoong Dios ay maging saksi laban sa iyo, ang Panginoon mula sa kaniyang banal na templo.

3 Sapagka't, narito, ang Panginoo'y lumalabas sa kaniyang dako, at bababa, at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa.

4 At ang mga bundok ay mangatutunaw sa ilalim niya, at ang mga libis ay mauupos, na parang pagkit sa harap ng apoy, parang tubig na bumubuhos mula sa isang bundok.

5 Dahil sa pagsalansang ng Jacob ang lahat na ito, at dahil sa mga kasalanan ng sangbahayan ni Israel, Ano ang pagsalangsang ng Jacob? hindi baga ang Samaria? at ano ang mga mataas na dako ng Juda? di baga ang Jerusalem?

6 Kaya't gagawin ko ang Samaria na parang bunton sa parang, at parang mga pananim sa ubasan; at aking ilalagpak ang mga bato niyaon sa libis, at aking ililitaw ang mga patibayan niyaon.

7 At lahat niyang larawang inanyuan ay pagpuputolputulin, at ang lahat niyang kaupahan ay susupukin sa apoy, at ang lahat niyang diosdiosan ay aking ihahandusay na sira; sapagka't sa kaupahan sa isang patutot ay kaniyang mga pinisan, at sa kaupahan sa isang patutot ay mangauuwi.

8 Dahil dito tataghoy ako, at mananambitan; ako'y yayaong hinubdan at hubad; ako'y uungal na parang chakal, at mananangis na gaya ng mga avestruz.

9 Sapagka't ang kaniyang mga sugat ay walang kagamutan; sapagka't dumarating hanggang sa Juda; umaabot hanggang sa pintuang-bayan ng aking bansa, hanggang sa Jerusalem.

10 Huwag ninyong saysayin sa Gath huwag kayong pakaiyak: sa Bethle-Aphra gumumon ako sa alabok.

11 Magdaan ka, Oh nananahan sa Saphir, sa kahubaran at kahihiyan: ang nananahan sa Haanan ay hindi lumalabas; ang taghoy ng Beth-esel ay magaalis sa iyo ng pangalalay niyaon.

12 Sapagka't ang nananahan sa Maroth ay naghihintay na mainam ng ikabubuti, sapagka't ang kasamaan ay bumaba mula sa Panginoon hanggang sa pintuang-bayan ng Jerusalem.

13 Isingkaw mo ang karo sa maliksing kabayo, Oh nananahan sa Lachis: siya ang pasimula ng kasalanan sa anak na babae ng Sion: sapagka't ang pagsalangsang ng Israel ay nasumpungan sa iyo.

14 Kaya't ikaw ay magbibigay ng kaloob sa pagpapaalam sa Moresethgath: ang mga bahay sa Achzib ay magiging karayaang bagay sa mga hari sa Israel.

15 Dadalhin ko pa sa iyo, Oh nananahan sa Maresah ang magaari sa iyo: ang kaluwalhatian ng Israel ay darating hanggang sa Adullam.

16 Magpakakalbo ka, at pagupit ka dahil sa mga anak ng iyong kalayawan: palakihin mo ang iyong pagkakalbo na gaya ng aguila; sapagka't sila'y nangapasa pagkabihag mula sa iyo.Exploring the Meaning of Mikas 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 215


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1311, 2327, 2606, 2851, 2921, 3901, 4816, ...

Apocalypse Revealed 47, 459, 537, 543, 612

Doctrine of the Sacred Scripture 35

Doctrine of Life 79


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 405, 587, 695, 714, 724, 850, ...

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 38:1

Deuteronomio 28:41

Joshua 15:44, 18:23

Mga hukom 5:4

2 Samuel 1:20

1 Hari 11:7, 16:24, 22:28

2 Hari 15:32, 17:23, 18:9, 10, 13

2 Cronica 28:2, 4

Ester 4:1

Job 30:29

Mga Awit 49:2, 97:5

Kawikaan 8:4

Isaias 1:1, 2, 10:28, 32, 20:2, 22:4, 12, 26:21, 36:1, 2

Jeremiah 2:17, 4:8, 6:19, 7:29, 23:13, 14, 26:18, 30:12, 15, 34:7

Panaghoy 2:19

Ezekiel 6:6, 13:14, 16:46

Oseas 1:1, 2:14, 8:5, 6

Amos 4:13, 6:8, 8:14, 9:5

Jonas 2:8

Mikas 6:1

Zacarias 14:4, 5

Malachi 3:5

Významy biblických slov

salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mga hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

dinggin
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Lupa
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

saksi
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

banal
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

templo
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

Mataas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

mga bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

sa ilalim
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

Apoy
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

tubig
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

mga kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ubasan
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

bato
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

patutot
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

Gath
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

kahubaran
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

kasamaan
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

bumaba
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

anak na babae
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Darating
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

pagkakalbo
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.


Přeložit: