John 16:9

Study

             |

9 Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin;