Hosea 11

Studovat vnitřní smysl

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

← Hosea 10   Hosea 12 →

1 Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Egipto.

2 Lalo silang tinawag ng mga propeta, ay lalo naman silang nagsihiwalay sa kanila: sila'y nangaghahain sa mga Baal, at nangagsusunug ng mga kamangyan sa mga larawang inanyuan.

3 Gayon ma'y aking tinuruan ang Ephraim na lumakad; aking kinalong sila sa aking mga bisig; nguni't hindi nila kinilala na aking pinagaling sila.

4 Akin silang pinatnubayan ng mga tali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig; at ako'y naging sa kanila'y parang nagaalis ng paningkaw sa kanilang mga panga; at ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila.

5 Sila'y hindi babalik sa lupain ng Egipto; kundi ang taga Asiria ay magiging kanilang hari, sapagka't sila'y nagsisitangging manumbalik sa akin.

6 At ang tabak ay lalagak sa kanilang mga bayan, at susupukin ang kanilang mga halang, at lalamunin sila, dahil sa kanilang sariling mga payo.

7 At ang aking bayan ay mahilig ng pagtalikod sa akin: bagaman kanilang tinatawag siya na nasa itaas, walang lubos na magtataas sa kaniya.

8 Paanong pababayaan kita, Ephraim? paanong itatakuwil kita, Israel? paanong gagawin kitang parang Adma? paanong ilalagay kitang parang Zeboim? ang aking puso ay nabagbag sa loob ko, ang aking mga habag ay nangagalab.

9 Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.

10 Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon, na siyang uungal, na parang leon; sapagka't siya'y uungal, at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran.

11 Sila'y darating na nanginginig na parang ibon na mula sa Egipto, at parang kalapati na mula sa lupain ng Asiria; at aking patatahanin sila sa kanilang mga bahay, sabi ng Panginoon.

12 Kinukulong ako ng Ephraim ng kabulaanan sa palibot, at ng sangbahayan ni Israel sa pamamagitan ng daya; nguni't ang Juda'y nagpupuno pang kasama ng Dios, at tapat na kasama ng Banal.

← Hosea 10   Hosea 12 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 194


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 588, 870, 1165, 1186, 1462, 1502, 2135, ...

Apocalypse Revealed 238, 241, 471, 503, 543, 624, 757

Sacred Scripture 79

True Christianity 247


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 278, 324, 448, 601, 654, 724, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 4:22, 15:26, 19:4

Leviticus 26:25

Numbers 23:19

Deuteronomy 1:31, 29:22, 32:12, 14, 25, 33:3, 27

2 Kings 17:14

2 Chronicles 36:15

Psalms 78:38, 85:4

Isaiah 11:11, 26:10, 30:1, 43:4, 63:15

Jeremiah 2:2, 7:25, 26, 8:5, 9:6, 25:30, 30:11, 31:3, 20, 44:5, 50:4

Ezekiel 16:22, 28:26

Hosea 4:17, 6:4, 7:16, 9:3, 10:6, 12:1, 13:2

Amos 4:6, 8, 9, 10, 11

Zechariah 8:7, 8, 10:10

Matthew 2:15

John 5:40

Revelation 10:3

Word/Phrase Explanations

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

tinawag
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mga baal
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

panga
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

tabak
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

puso
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

galit
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

parang leon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

ibon
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

kalapati
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.


Přeložit: