Habakkuk 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Panalangin ni Habacuc na propeta, itinugma sa Sigionoth.

2 Oh Panginoon, aking narinig ang kagitingan mo, at ako'y natatakot: Oh Panginoon, buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon; Sa gitna ng mga taon ay iyong ipabatid; Sa kapootan ay alalahanin mo ang kaawaan.

3 Ang Dios ay nanggaling mula sa Tema, At ang Banal ay mula sa bundok ng Paran. (Selah) Ang kaniyang kaluwalhatia'y tumakip sa langit. At ang lupa'y napuno ng kaniyang kapurihan.

4 At ang kaniyang ningning ay parang liwanag; Siya'y may mga sinag na nagbubuhat sa kaniyang kamay; At doo'y nakukubli ang kaniyang kapangyarihan.

5 Sa unahan niya'y nagpapauna ang salot, At nagniningas na baga ang lumalabas sa kaniyang mga paa.

6 Siya'y tumayo, at sinukat ang lupa; Siya'y tumingin, at pinaghiwalay ang mga bansa; At ang mga walang hanggang bundok ay nangalat; Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod; Ang kaniyang mga lakad ay gaya noong araw.

7 Nakita ko ang mga tolda sa Cushan sa pagdadalamhati; Ang mga tabing ng lupain ng Madian ay nanginig.

8 Kinasasamaan baga ng loob ng Panginoon ang mga ilog? Ang iyo bagang galit ay laban sa mga ilog, O ang iyo bagang poot ay laban sa dagat, Na ikaw ay sumakay sa iyong mga kabayo, Sa iyong mga karo ng kaligasan?

9 Ang iyong busog ay nahubarang lubos; Ang mga panunumpa sa mga lipi ay tunay na salita. (Selah) Iyong pinuwangan ng mga ilog ang lupa.

10 Ang mga bundok ay nangakakita sa iyo, at nangatakot; Ang unos ng tubig ay dumaan: Inilakas ng kalaliman ang kaniyang tinig, At itinaas ang kaniyang mga kamay sa itaas.

11 Ang araw at buwan ay tumigil sa kanilang tahanan, Sa liwanag ng iyong mga pana habang sila'y nagsisiyaon, Sa kislap ng iyong makinang na sibat.

12 Ikaw ay lumakad sa mga lupain sa pagkagalit; Iyong giniik ang mga bansa sa galit.

13 Ikaw ay lumabas sa ikaliligtas ng iyong bayan, Sa ikaliligtas ng iyong pinahiran ng langis; Iyong sinugatan ang pangulo ng bahay ng masama, Na inililitaw ang patibayan hanggang sa leeg. (Selah)

14 Iyong mga pinalagpasan ng kaniyang sariling mga sibat ang ulo ng kaniyang mga mangdidigma: Sila'y nagsiparitong parang ipoipo upang pangalatin ako; Ang kanilang kagalakan ay sakmaling lihim ang dukha.

15 Ikaw ay nagdaan sa dagat sa iyong mga kabayo. Sa bunton ng makapangyarihang tubig.

16 Aking narinig, at ang aking katawan ay nanginginig, Ang aking mga labi ay nangatal sa tinig; kabuluka'y pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking dako; Sapagka't ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan, Sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin.

17 Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas; Ang bunga ng olibo ay maglilikat. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain; Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan:

18 Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon, Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.

19 Si Jehova, na Panginoon, siyang aking lakas; At ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. Sa Pangulong Manunugtog, sa aking mga panugtog na kawad.Exploring the Meaning of Habakkuk 3      

Napsal(a) Helen Kennedy

In Habbakuk, Chapter 3 continues with the prediction that the Lord will come into the world. When the Lord comes, He will bring with Him the things belonging to Divine truth and good. He will examine the church. In the light of His judgment, it will be shown that the Jewish Church was no longer a church because of its actions and choices.

The Lord’s presence will dissipate the dead church’s falsities of evil. Judgment will come upon those who hate and oppose Him. Those whose hearts are intent on self-love will suffer spiritual destruction, and they will cast themselves into hell.

Did the Lord enter into this combat with anger? He maintained His grief on account of their state. He grieved because there was no longer anything of the church left.

When evil is overcome, the Lord will rebuild His church. “Those who at heart acknowledge the Lord will be saved.” What church will come out of this combat and disorder? The New Church will rise up out of the ashes of falsity and evil. In the words of Habakkuk, that new church will sing: “rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.”

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 3      

Napsal(a) Helen Kennedy

In Habbakuk, Chapter 3 continues with the prediction that the Lord will come into the world. When the Lord comes, He will bring with Him the things belonging to Divine truth and good. He will examine the church. In the light of His judgment, it will be shown that the Jewish Church was no longer a church because of its actions and choices.

The Lord’s presence will dissipate the dead church’s falsities of evil. Judgment will come upon those who hate and oppose Him. Those whose hearts are intent on self-love will suffer spiritual destruction, and they will cast themselves into hell.

Did the Lord enter into this combat with anger? He maintained His grief on account of their state. He grieved because there was no longer anything of the church left.

When evil is overcome, the Lord will rebuild His church. “Those who at heart acknowledge the Lord will be saved.” What church will come out of this combat and disorder? The New Church will rise up out of the ashes of falsity and evil. In the words of Habakkuk, that new church will sing: “rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.”

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 227


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 790, 893, 1566, 1675, 2686, 2709, ...

Apocalypse Revealed 53, 270, 298, 299, 409, 437, 485, ...

Doctrine of the Lord 4, 40

True Christian Religion 93

The White Horse 2


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 316, 355, 357, 375, 401, 403, 518, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

The White Horse - Appendix 1

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 9, 23, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodo 2:15, 15:14, 15, 19:18

Levitico 26:25

Deuteronomio 28:30, 39, 33:2, 26, 29

Joshua 10:13

2 Samuel 6:15

Job 9:5

Mga Awit 7:1, 18:34, 25:6, 77:17, 20, 78:16, 90:7, 97:5, 104:2, 32, 34, 110:5, 119:120

Isaias 21:3, 25:9, 58:14, 61:10

Jeremiah 4:19, 30:7, 49:7

Panaghoy 1:20

Ezekiel 27, 43:2

Daniel 10:9

Joel 2:23

Mikas 7:7

Habakkuk 2:14

Zacarias 1:15

Lucas 47

Mga Romano 5:11

Mga Filipos 3:1, 4:4, 13

Významy biblických slov

propeta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

narinig
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

natatakot
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

bundok
'Hills' signify the good of charity.

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

selah
'Selah,' as in Genesis 11:12, signifies an aspect of science.

langit
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

Lupa
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

napuno
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

salot
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

Paa
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

tumayo
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

Tumingin
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Mga Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

walang hanggan
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

nakita
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

mga tolda
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

tolda
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

lupain
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Madian
'Midian' signifies people who are in falsity.

ilog
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

galit
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

sumakay
'To ride' signifies being elevated regarding the intellectual part of the mind. To ride upon a cherub,' as in Psalm 18:9, 10, denotes the Lord’s...

Kabayo
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

mga bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

tubig
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

itinaas
The idea of "lifting" is used in a number of different ways in the Bible. In general, it means connecting with a higher spiritual state...

mga kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

araw
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Buwan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

Mga lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Masama
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

leeg
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

Labi
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

pumapasok
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

mga buto
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

buto
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

puno ng igos
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

igos
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

olibo
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

kawan
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

Si Jehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

lakas
The word used for 'activity,' or 'energy' as in Genesis 47:6, in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something...

Mataas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Full of His Praise
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: