Genesis 9

Studovat vnitřní smysl

       

1 At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa.

2 At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay.

3 Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.

4 Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.

5 At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay: sa kamay ng bawa't ganid ay hihingan ko ng sulit; at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawa't kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao.

6 Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kaniyang dugo: sapagka't sa larawan ng Dios nilalang ang tao.

7 At kayo'y magpalaanakin at magpakarami; magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan.

8 At nagsalita ang Dios kay Noe, at sa kaniyang mga anak na kasama niya, na sinasabi,

9 At ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo;

10 At sa bawa't nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawa't ganid sa lupa na kasama ninyo; sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawa't ganid sa lupa.

11 At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo; ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha; ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa.

12 At sinabi ng Dios, Ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawa't kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon:

13 Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa.

14 At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap.

15 At aalalahanin ko ang aking tipan, na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawa't kinapal na may buhay sa lahat ng laman; at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman.

16 At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan, upang aking maalaala, ang walang hanggang tipan ng Dios at ng bawa't kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa.

17 At sinabi ng Dios kay Noe, Ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa.

18 At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham at si Japhet: at si Cham ay siyang ama ni Canaan.

19 Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe: at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa.

20 At nagpasimula si Noe na maging mangbubukid, at naglagay ng isang ubasan.

21 At uminom ng alak at nalango; at siya'y nahubaran sa loob ng kaniyang tolda.

22 At si Cham na ama ni Canaan ay nakakita ng kahubaran ng kaniyang ama, at isinaysay sa kaniyang dalawang kapatid na nangasa labas.

23 At kumuha si Sem at si Japhet ng isang balabal, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad ng paurong, at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama; at ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama.

24 At nagising si Noe sa kaniyang pagkalango sa alak, at naalaman ang ginawa sa kaniya ng kaniyang bunsong anak.

25 At sinabi, Sumpain si Canaan! Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kaniyang mga kapatid.

26 At sinabi niya, Purihin ang Panginoon, ang Dios ni Sem! At si Canaan ay maging alipin niya.

27 Pakapalin ng Dios si Japhet. At matira siya sa mga tolda ni Sem; At si Canaan ay maging alipin niya.

28 At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw, ng tatlong daan at limang pung taon.

29 At ang lahat ng naging araw ni Noe ay siyam na raan at limang pung taon: at namatay.

  

Exploring the Meaning of Genesis 9      

AC 971. The subject that now follows on is the state of the regenerate man; first, concerning the dominion of the internal man, and the submission of the external.

AC 972. Namely, that all things of the external man have been made subject to and serviceable to the internal (verses 1 to 3), but that especial care must be taken lest the man should immerse the goods and truths of faith in cupidities, or by the goods and truths which are of the internal man should confirm evils and falsities, which must of necessity condemn him to death, and punish him (verses 4 and 5); and thus destroy the spiritual man, or the image of God, with him (verse 6). That if these things are avoided, all will go well (verse 7).

AC 973. It next treats of the state of man after the flood, whom the Lord had so formed that He might be present with him by means of charity, and thus prevent his perishing, like the last posterity of the Most Ancient Church (verses 8 to 11).

AC 974. Afterwards the state of man subsequent to the flood, who is in the capacity to receive charity, is described by the "bow in the cloud," which he resembles (verses 12 to 17). This "bow" has regard to the man of the church, or the regenerate man (verses 12, 13); to every man in general (verses 14, 15); specifically, to the man who is in the capacity of being regenerated (verse 16); and consequently not only to man within but also to man without the church (verse 17).

AC 975. It treats lastly of the Ancient Church in general; by "Shem" is meant internal worship; by "Japheth," corresponding external worship; by "Ham," faith separated from charity; and by "Canaan," external worship separated from internal from (verse 19). This church, through the desire to investigate from itself the truths of faith, and by reasonings, first lapsed into errors and perversions (verses 19 to 21). Those who are in external worship separated from internal, deride the doctrine of faith itself, in consequence of such errors and perversions (verse 22); but those who are in internal worship, and in the external worship thence derived put a good interpretation on such things, and excuse them (verse 23). Those who are in external worship separated from internal, are most vile (verses 24, 25); and yet they are able to perform vile services in the church (verses 26, 27).

AC 976. Lastly, the duration and state of the first Ancient Church are described by the years of Noah‘s age (verses 28, 29).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 9      

AC 971. The subject that now follows on is the state of the regenerate man; first, concerning the dominion of the internal man, and the submission of the external.

AC 972. Namely, that all things of the external man have been made subject to and serviceable to the internal (verses 1 to 3), but that especial care must be taken lest the man should immerse the goods and truths of faith in cupidities, or by the goods and truths which are of the internal man should confirm evils and falsities, which must of necessity condemn him to death, and punish him (verses 4 and 5); and thus destroy the spiritual man, or the image of God, with him (verse 6). That if these things are avoided, all will go well (verse 7).

AC 973. It next treats of the state of man after the flood, whom the Lord had so formed that He might be present with him by means of charity, and thus prevent his perishing, like the last posterity of the Most Ancient Church (verses 8 to 11).

AC 974. Afterwards the state of man subsequent to the flood, who is in the capacity to receive charity, is described by the "bow in the cloud," which he resembles (verses 12 to 17). This "bow" has regard to the man of the church, or the regenerate man (verses 12, 13); to every man in general (verses 14, 15); specifically, to the man who is in the capacity of being regenerated (verse 16); and consequently not only to man within but also to man without the church (verse 17).

AC 975. It treats lastly of the Ancient Church in general; by "Shem" is meant internal worship; by "Japheth," corresponding external worship; by "Ham," faith separated from charity; and by "Canaan," external worship separated from internal from (verse 19). This church, through the desire to investigate from itself the truths of faith, and by reasonings, first lapsed into errors and perversions (verses 19 to 21). Those who are in external worship separated from internal, deride the doctrine of faith itself, in consequence of such errors and perversions (verse 22); but those who are in internal worship, and in the external worship thence derived put a good interpretation on such things, and excuse them (verse 23). Those who are in external worship separated from internal, are most vile (verses 24, 25); and yet they are able to perform vile services in the church (verses 26, 27).

AC 976. Lastly, the duration and state of the first Ancient Church are described by the years of Noah‘s age (verses 28, 29).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 971, 972, 973, 974, 975, 976, 980, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 410


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 575, 737, 788, 868, 1026, ...

Apocalypse Revealed 213, 289, 466, 598, 781

Divine Love and Wisdom 379

True Christian Religion 687


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 269, 376, 595, 697, 701, 706, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35

Spiritual Experiences 155, 2348

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:26, 27, 28, 29, 4:2, 5:32, 6:18, 8:19, 21, 10:1, 5, 6, 17:7, 13, 19, 42:22

Exodo 21:12, 28

Levitico 3:17, 24:17, 21

Numero 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomio 19:11, 12

Joshua 9:23

Mga hukom 1:28

1 Samuel 14:33, 34

2 Samuel 4:11, 23:5

1 Hari 2:6, 9

2 Hari 11:1, 16, 20

2 Cronica 33:24, 25

Kawikaan 20:1

Ezekiel 1:28, 33:25, 34:26, 37:26

Oseas 2:20

Mateo 26:52

Mga Gawa ng mga Apostol 15:20, 17:26

Mga Taga-Efeso 5:18

1 Timoteo 4:3

Významy biblických slov

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Lupa
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

ibon
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

nabubuhay
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

dugo
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Buhay
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

sagana
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

nagsalita
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

mga ibon
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

hayop
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

laman
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

tubig
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

tanda
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

Japhet
Japhet' signifies the people who constitute the external church and correspond to the internal.

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

canaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ubasan
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

uminom
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

tolda
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

kahubaran
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

dalawa
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

nakita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Mga Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mga tolda
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

daan
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Siyam
'Nine' signifies conjunction.

namatay
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What Happened After Noah Got Drunk? - Swedenborg & Life Live

The Bible has some strange stories. In this episode, we dig into the time Noah got drunk after surviving the flood and ends up cursing his grandson Canaan for Ham's actions. We unpack the spiritual nourishment hidden deep in the literal tale.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Ham, the Son of Noah
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Rainbow
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Rainbow Crown
Project | Ages 4 - 10

 Rainbow in the Clouds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rainbows
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Reading Chart: Noah and Rainbow
Color a section of the rainbow each time you read or hear the Lord's Word.
Activity | Ages 4 - 10

 Shem and Japheth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Rainbow
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 True Friendship
How are we to react to the faults of others? New Church teachings say we should have a person's good in mind particularly when we deal with their bad side.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: