Genesis 10

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 9   Genesis 11 →     

1 Ito nga ang sali't saling lahi ng mga anak ni Noe: si Sem, si Cham, at si Japhet: at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw.

2 Ang mga anak ni Japhet; si Gomer, at si Magog, at si Madai, at si Javan, at si Tubal, at si Meshech, at si Tiras.

3 At ang mga anak ni Gomer: si Azkenaz, at si Rifat, at si Togarma.

4 At ang mga anak ni Javan; si Elisa, at si Tarsis, si Cittim, at si Dodanim.

5 Sa mga ito nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa, sa kanilang mga lupain, na bawa't isa'y ayon sa kanikaniyang wika; ayon sa kanikanilang angkan, sa kanikanilang bansa.

6 At ang mga anak ni Cham; si Cush, at si Mizraim, at si Phut, at si Canaan.

7 At ang mga anak ni Cush; si Seba, at si Havila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtech: at ang mga anak ni Raama; si Sheba, at si Dedan.

8 At naging anak ni Cush si Nimrod: siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa.

9 Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon kaya't karaniwang sabihin: Gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon.

10 At ang pinagsimulan ng kaniyang kaharian ay ang Babel, at ang Erech, at ang Accad, at ang Calneh, sa lupain ng Shinar.

11 Buhat sa lupaing yaon ay napasa Asiria at itinayo ang Ninive, at ang Rehobotir, at ang Calah,

12 At ang Ressen, sa pagitan ng Ninive at ng Calah (na siyang malaking bayan).

13 At naging anak ni Mizraim si Ludim, at si Anamim, at si Lehabim, at si Naphtuhim.

14 At si Pathrusim, at si Casluim (na siyang pinagbuhatan ng mga Filisteo), at ang Caphtorim.

15 At naging anak ni Canaan si Sidon, na kaniyang panganay, at si Heth.

16 At ang Jebuseo, at ang Amorrheo, at ang Gergeseo;

17 At ang Heveo, at ang Araceo, at ang Sineo.

18 At ang Aradio, at ang Samareo at ang Amatheo: at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Cananeo.

19 At ang hangganan ng Cananeo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Gerar, hanggang sa Gaza; kung patungo sa Sodoma at Gomorra, at Adma, at Zeboim hanggang Lasa.

20 Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kanikanilang angkan, ayon sa kanikanilang wika, sa kanikanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa.

21 At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Japhet.

22 Ang mga anak ni Sem; si Elam, at si Assur, at si Arphaxad, at si Lud, at si Aram.

23 At ang mga anak ni Aram: si Uz, at si Hul, at si Gether, at si Mas.

24 At naging anak ni Arphaxad si Sala; at naging anak ni Sala si Heber.

25 At nagkaanak si Heber ng dalawang lalake; ang pangalan ng una'y Peleg; sapagka't sa mga araw niya'y nahati ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joctan.

26 At naging anak ni Joctan si Almodad, at si Sheleph, at si Hazarmavet, at si Jerah;

27 At si Hadoram, at si Uzal, at si Dicla.

28 At si Obal, at si Abimael, at si Sheba.

29 At si Ophir, at si Havila, at si Jobad: lahat ng ito ay mga naging anak ni Joctan.

30 At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Sephar, na siyang bundok sa silanganan.

31 Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanikanilang angkan, ayon sa kanikanilang wika, sa kanikanilang lupain, ayon sa kanikanilang bansa.

32 Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanikanilang lahi, sa kanikanilang bansa: at sa mga ito nangabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw.

← Genesis 9   Genesis 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numero 24:24

Deuteronomio 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Mga hukom 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Hari 9:28

1 Mga Cronica 1:1, 4, 8, 17

2 Cronica 14:12

Ester 10:1

Job 1:1, 15

Isaias 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiah 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonas 1:2

Nahum 1

Zacarias 5:11

Významy biblických slov

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

Japhet
Japhet' signifies the people who constitute the external church and correspond to the internal.

Gomer
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

Magog
'Magog' signifies people in external natural worship.

Madai
'Madai,' as in Isaiah 21:1, signifies the external church, or external worship in which is the internal. See Genesis 10:2, where 'Madai' is called 'the...

Tiras
'Tiras,' as in Genesis 10:2, was one of the nations practicing external worship corresponding with internal. These nations, in an internal sense, signify several doctrines,...

Mga Bansa
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Mga lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

wika
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

Mizraim
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

Phut
'Phut' or 'Libya' signifies knowledges collected from the literal sense of the Word and applied to confirm false principles, and also simply these knowledges.

canaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

naging
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Nimrod
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

Makapangyarihan
'Might' denotes the forces or power of truth.

Lupa
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

sabihin
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kaharian
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

itinayo
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

ninive
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

Calah
Calah (Gen. 10:12) signifies falsity derived from evil lusts.

bayan
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Ludim
'Lydians,' as in Jeremiah 46:8, signify fact based rituals.

Lehabim
'Lehabim' signify the rituals of external worship, from a merely scientific perspective.

panganay
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Heth
The daughters of Heth, as mentioned in Genesis 27:46, signify the affections of truth from a ground that is not genuine. Here they are the...

pagkatapos
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

hangganan
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

Gerar
Gerar, as in Genesis 10:19, signifies those things which are revealed concerning faith.

Gaza
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Kapatid
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, signifies the falsification of doctrine. In Jeremiah...

arphaxad
Arphaxad (Genesis 10:24) signifies science.

Lud
'Lud,' as in Genesis 10:22, signifies the knowledge of truth.

aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

Hul
'Hul' signifies so many several kinds of knowledges derived from the knowledges of good.

nagkaanak
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Almodad
Almodad (Genesis 10:26) was a ritual of the ancient church amongst the posterity of Eber.

Sheleph
'Sheleph,' as in Genesis 10:26, is a ritual of the worship of the church called Eber.

Jerah
'Jerah,' in Genesis 10:27, is a ritual of the church called 'Eber.'

Hadoram
Hadoram, as mentioned in Genesis 27, signifies a ritual of the church called 'Eber.'

Obal
'Obal,' as in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber.

Abimael
Abimael (Gen 10:28), represents the ritual of the church called Eber.

Ophir
'Ophir,' as in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called 'Eber.' Gold of Ophir,' as in Isaiah 8:13 and Psalm 45, signifies spiritual...

Sephar
'Sephar,' as in Genesis 10:30, signifies good.

bundok
'Hills' signify the good of charity.


Přeložit: