Sefanja 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ve henne, den gensträviga och befläckade staden, förtryckets stad!

2 Hon hör icke på någons röst, hon tager ej emot tuktan; på HERREN förtröstar hon icke, till sin Gud vill hon ej komma.

3 Furstarna därinne äro rytande lejon; hennes domare äro såsom vargar om aftonen, de spara intet till morgondagen.

4 Hennes profeter äro stortaliga trolösa män; hennes präster ohelga vad heligt är, de våldföra lagen.

5 HERREN är rättfärdig därinne, han gör intet orätt. var morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset, den utebliver aldrig; men de orättfärdiga veta icke av någon skam.

6 Jag utrotade folkslag, deras murtorn blevo förstörda, deras gator gjorde jag öde, så att ingen mer gick där fram; deras städer blevo förhärjade, så att de lågo tomma på människor, blottade på invånare.

7 Jag tillsade henne att allenast frukta mig och taga emot tuktan; då skulle hennes boning undgå förstörelse, med allt vad jag hade givit i hennes vård. Men i stället ävlades de att göra allt vad fördärvligt var.

8 Därför man I vänta på mig, säger HERREN, och på den dag jag står upp för att taga byte. Ty mitt domslut är: jag skall församla folk och hämta tillhopa konungariken, för att utgjuta över dem min ogunst, all min vredes glöd; ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

9 Se, då skall jag giva åt folken nya, renade läppar, så att de allasammans åkalla HERRENS namn och endräktigt tjäna honom.

10 Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skola mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig.

11 På den tiden skall du slippa att längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som nu jubla så segerstolt i dig; och du skall då icke vidare förhäva dig på mitt heliga berg.

12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och armt; och de skola förtrösta på HERRENS namn.

13 Kvarlevan av Israel skall då icke mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall icke finnas en falsk tunga. Ja, de skola få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem.

14 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel; var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem.

15 HERREN har avvänt straffdomarna ifrån dig, han har röjt din fiende ur vägen. HERREN, som bor i dig, är Israels konung; du behöver ej mer frukta något ont.

16 På den tiden skall det sägas till Jerusalem; »Frukta icke, Sion låt ej modet falla.

17 HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.»

18 Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem som levde skilda från dig, du som själv bar smälekens börda.

19 Ty se, jag skall på den tiden utföra mitt verk på alla dina förtryckare. jag skall frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna, jag skall låta dem bliva ett ämne till lovsång och till berömmelse på hela jorden, där de voro så smädade.

20 På den tiden skall jag låta eder komma tillbaka ja, på den tiden skall jag hämta eder tillhopa. Ty jag vill låta eder bliva ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, i det att jag åter upprättar eder, så att I sen det med egna ögon, säger HERREN.Exploring the Meaning of Sefanja 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 230


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 117, 349, 1085, 1164, 1286, 2336, 2362, ...

Apocalypse Revealed 151, 194, 216, 342, 383, 494, 501, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 64

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 764, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 179, 223, 405, 417, 482, 502, 624, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

Spiritual Experiences 4673

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

5 Mosebok 23:15, 26:19, 30:9

Josua 23:4

Domarboken 1:7

2 Krönikeboken 20:30

Esra 9:8

Jobb 34:10

Psaltaren 78:22, 65, 79:4, 86:9, 145:17, 149:2

Ordspråksboken 19:20, 28:15

Jesaja 6:7, 13, 9:12, 14:26, 32, 18:1, 7, 19:18, 29:19, 33:1, 34:2, 35:3, 4, 40:2, 41:12, 45:17, 50:10, 52:9, 59:6, 60:21, 61:7, 62:5, 63:6, 65:18, 19, 66:19, 20

Jeremia 3:3, 5:3, 31, 6:6, 7, 8, 8:6, 19, 17:7, 23, 22:21, 23:3, 4, 10, 11, 29:14, 30:19, 33:9, 50:20

Klagovisorna 2:6

Hesekiel 6:8, 22:6, 27, 34:28, 36:15, 37:21, 26, 28

Hosea 6:5

joel 2:23

Mika 12, 3:11, 4:4, 6, 7, 5:6, 7:10

Habackuk 1:8

Sefanja 6, 18, 2:7

Sakaria 9, 8:12, 13

Matteus 25:32

Lukas 1:71, 74, 2:32

Johannes 1:49

Romarbrevet 10:12

Uppenbarelseboken 14:5, 16:1

Významy biblických slov

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

hör
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

röst
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

lejon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

domare
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

vargar
'A wolf' signifies eagerness to seize, but also eagerness to rescue and deliver the good.

aftonen
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

profeter
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

präster
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

rättfärdig
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

morgon
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

ljuset
4 november 1879: Thomas Edison lämnade in patent för en långbränd glödlampa. 5 november 1879: Glödlampan accepterades allmänt som symbolen för en idé. Okej, vi...

skam
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

gator
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

invånare
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

frukta
Rädsla för det okända och rädsla för förändring är båda vanliga idéer, och täcker tillsammans ett brett spektrum av rädsla vi tenderar att ha i...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

läppar
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

tjäna
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

heliga
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

berg
'Hills' signify the good of charity.

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

tala
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

lögn
When people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." This is...

mun
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

tunga
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

dotter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Glad
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

hjärta
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

fiende
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Ont
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

tiden
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Trust in the Name of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: