Sefanja 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Besinna dig och kom till sans, du folk utan blygsel,

2 innan ännu rådslutet är fullgånget -- den dagen hastar fram, såsom agnar fara! -- och innan HERRENS vredes glöd kommer över eder, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över eder.

3 Söken HERREN, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på HERRENS vredes dag.

4 Ty Gasa skall bliva övergivet och Askelon varda en ödemark; mitt på ljusa dagen skall Asdods folk drivas ut, och Ekron skall ryckas upp med roten.

5 Ve eder som bebon landsträckan utmed havet, I av keretéernas folk! Ett HERRENS ord skall nå dig, Kanaan, du filistéernas land; ja, jag skall fördärva dig, så att ingen mer bor i dig.

6 Och landsträckan utmed havet skall ligga såsom betesmarker, där herdarna hava sina brunnar och fåren sina fållor.

7 Och den skall tillfalla de kvarblivna av Juda hus såsom deras lott; där skola de föra sin boskap i bet. I Askelons hus skola de få lägra sig, när aftonen kommer. Ty HERREN, deras Gud, skall se till dem och skall åter upprätta dem.

8 Jag har hört Moabs smädelser och Ammons barns hån, huru de hava smädat mitt folk och förhävt sig mot dess land.

9 Därför, så sant jag lever, säger HERREN Sebaot, Israels Gud: det skall gå Moab såsom Sodom, och Ammons barn såsom Gomorra. Ett tillhåll för nässlor och en saltgrop skola de bliva, och en ödemark till evig tid. Kvarlevan av mitt folk skall plundra dem. och återstoden av min menighet skall få dem till sin arvedel.

10 Så skall det gå dem, till lön för deras högmod därför att de hava smädat och förhävt sig mot HERREN Sebaots folk.

11 Fruktansvärd skall HERREN bevisa sig mot dem; ty han skall göra alla jordens gudar maktlösa, och alla hedningarnas havsländer skola tillbedja honom, vart folk på sin ort --

12 också I etiopier, I som av mig bliven slagna med svärd.

13 Och han skall uträcka sin hand mot norr och fördärva Assur, han skall göra Nineve till en ödemark, förtorkat såsom en öken.

14 Och därinne skola hjordar lägra sig, allahanda vilda djur i skaror; pelikaner och rördrommar skola taga natthärbärge på pelarhuvudena därinne; fåglalåt skall ljuda i fönstren och förödelse bo på trösklarna, nu då cederpanelningen är bortriven.

15 Så skall det gå den glada staden, som satt så trygg, och som sade i sitt hjärta: »Jag och ingen annan!» Huru har den icke blivit en ödemark, en lägerstad för vilda djur! Alla som gå där fram skola vissla åt den och slå ihop händerna.Exploring the Meaning of Sefanja 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 229


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 655, 908, 1158, 1186, 1188, 1197, 1259, ...

Apocalypse Revealed 34, 340, 483, 502, 567, 704

Doctrine of the Lord 4, 39

Doctrine of the Sacred Scripture 86

True Christian Religion 93, 251


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 331, 388, 406, 413, 650, 653

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 19:25, 37, 38

5 Mosebok 29:22

Josua 13:2

1 Samuelsboken 30:14

1 Krönikeboken 16:21

Psaltaren 2:12, 22:28

Jesaja 2:18, 20, 10:5, 11:14, 13:21, 22, 15:1, 20:3, 5, 24:15, 25:10, 34:11, 47:8, 10

Jeremia 12:14, 25:20, 30:3, 47:1, 48:1, 49:1, 50:13

Hesekiel 13:5, 25:1, 5, 8, 15, 30:4, 5, 35:12

Daniel 4:27

Hosea 6:11, 13:3

Amos 1:6, 13, 2:1, 5:4, 14, 9:14

Obadja 1:11

Jona 3:9

Nahum 1:1

Habackuk 7

Sefanja 3:20

Sakaria 2:13, 9:5

Malaki 1:11

Významy biblických slov

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Agnar
Chaff is mentioned in Matthew 3:12 signifies falsity of every kind, derived from an in­fernal origin.

kommer
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

rättfärdighet
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

ödmjukhet
The word "meek" is used just a handful of times in the Bible, but it is attributed several times to the Lord and is used...

Gasa
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

filistéernas
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bor
'Inhabit' refers to good.

fållor
'Sheepfolds' signify knowledges and scientific ideas in the natural self.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

aftonen
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

hört
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Moabs
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Ammons
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sebaot
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

nässlor
'Nettles' signify vastation of good. An abandoned place of nettles,' as in Zephaniah 2:9, signifies the rage or burning of the life of a person...

Evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

gudar
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

havsländer
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

mot norr
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Norr
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Nineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15


Přeložit: