Sefanja 1

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

Sefanja 2 →

1 Detta är HE ENS ord som kom till Sefanja, son till Kusi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i Josias, Amons sons, Juda konungs, tid.

2 Jag skall rycka bort och förgöra allt vad på jorden är, säger HE EN;

3 jag skall förgöra människor och djur, jag skall förgöra fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, det vacklande riket jämte de ogudaktiga människorna; ja, människorna skall jag utrota från jorden, säger HE EN.

4 Jag skall uträcka min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Baals sista kvarleva, avgudaprofeternas namn jämte prästerna;

5 dem som på taken tillbedja himmelens härskara, och dem som tillbedja HE EN och svärja vid honom och svärja vid Malkam;

6 dem som hava vikit bort ifrån HE EN, och dem som aldrig hava sökt HE EN eller frågat efter honom.

7 Varen stilla inför Herren, HE EN! Ty HE ENS dag är nära; HE EN har tillrett ett slaktoffer, han har invigt sina gäster.

8 Och det skall ske på HE ENS slaktoffers dag att jag skall hemsöka furstarna och konungasönerna och alla som kläda sig i utländska kläder;

9 Jag skall på den dagen hemsöka alla som hoppa över tröskeln, dem som fylla sin herres hus med våld och svek.

10 På den dagen, säger HE EN, skall klagorop höras ifrån Fiskporten och jämmer från Nya staden och stort brak från höjderna.

11 Jämren eder, I som bon i Mortelkvarteret, ty det är förbi med hela krämarskaran; utrotade äro alla de penninglastade.

12 Och det skall ske på den tiden att jag skall genomleta Jerusalem med lyktor och hemsöka de människor som nu ligga där i ro på sin drägg, dem som säga i sina hjärtan: »HE EN gör intet, varken gott eller ont.»

13 Deras ägodelar skola då lämnas till plundring och deras hus till ödeläggelse. Om de bygga sig hus, skola de ej få bo i dem, och om de plantera vingårdar, skola de ej få dricka vin från dem.

14 HE ENS stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast. Hör, det är HE ENS dag! I ångest ropa nu hjältarna.

15 En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och trångmål, en dag av ödeläggelse och förödelse en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken,

16 en dag då basunljud och härskri höjes mot de fastaste städer och mot de högsta murtorn.

17 Då skall jag bereda människorna sådan ångest att de gå där såsom blinda, därför att de hava syndat mot HE EN. Deras blod skall spridas omkring såsom stoft, och deras kroppar skola kastas ut såsom orenlighet.

18 Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HE ENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty en ände, ja, en ände med förskräckelse skall han göra på alla jordens inbyggare.

Sefanja 2 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 228

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 411, 776, 991, 1071, 1488, 1839 ...

Apocalypse Revealed 20, 166, 216, 290, 316, 340, 342 ...

The Lord 4, 14, 38

True Christianity 689, 755

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

The Book of Zephaniah


Přeložit:
Sdílet: