Sakaria 3

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← Sakaria 2   Sakaria 4 →

1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stående inför HE ENS ängel; och Åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga honom.

2 Men HE EN sade till Åklagaren: »HE EN skall näpsa dig, du Åklagare; ja, HE EN skall näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då icke denne en brand, ryckt ur elden?»

3 Och Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln

4 Och denne tog till orda och sade till dem som stodo där såsom hans tjänare: »Tagen av honom de orena kläderna.» Och till honom själv sade han: »Se, jag har tagit bort ifrån dig din missgärning, och man skall nu kläda dig i högtidskläder.»

5 Då sade jag: »Må man ock sätta en ren bindel på hans huvud.» Och de satte en ren bindel på hans huvud och klädde på honom andra kläder, medan HE ENS ängel stod därbredvid.

6 Och HE ENS ängel betygade för Josua och sade:

7 »Så säger HE EN Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller vad jag har bjudit dig hålla, så skall du ock få styra mitt hus och vakta mina gårdar; och jag skall låta dig hava din gång bland dessa som här göra tjänst.

8 Hör härpå, Josua, du överstepräst, med dina medbröder, som sitta här inför dig (ty dessa män skola vara ett tecken): Se, jag vill låta min tjänare Telningen komma;

9 ty se, i den sten som jag har lagt inför Josua -- över vilken ena sten sju ögon vaka -- i den skall jag inrista den inskrift som hör därtill, säger HE EN Sebaot; och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag.

10 På den tiden, säger HE EN Sebaot, skall var och en av eder kunna inbjuda den andre till gäst under sitt vinträd och fikonträd.»

← Sakaria 2   Sakaria 4 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 235

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 488, 4545, 5113, 5954

Apocalypse Revealed 36, 166, 334, 487, 945

The Lord 4, 52

True Christianity 157

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 4


Přeložit:
Sdílet: