Rut 1

Studovat vnitřní smysl
← Domarboken 21   Rut 2 →         

1 På den tid då domarna regerade uppstod hungersnöd i landet. Då drog en man från Bet-Lehem i Juda åstad med sin hustru och sina båda söner för att bosätta sig i Moabs land under någon tid.

2 Mannen hette Elimelek, hans hustru Noomi, och hans båda söner Mahelon och Kiljon; och de voro efratiter, från Bet-Lehem i Juda. Så kommo de nu till Moabs land och vistades där.

3 Och Elimelek, Noomis man, dog; men hon levde kvar med sina båda söner.

4 Dessa skaffade sig moabitiska hustrur; den ena hette Orpa och den andra Rut.

5 Och sedan de hade bott där vid pass tio år, dogo också de båda, Mahelon och Kiljon; men kvinnan levde kvar efter sina båda söner och sin man.

6 Då stod hon upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land; ty hon hade hört i Moabs land att HERREN hade sett till sitt folk och givit det bröd.

7 Så begav hon sig, jämte sina båda sonhustrur, från det ställe där hon hade vistats. Men när de nu gingo sin väg fram, för att komma tillbaka till Juda land,

8 sade Noomi till sina båda sonhustrur: »Vänden om och gå hem igen, var och en till sin moder.

9 HERREN bevise godhet mot eder, såsom I haven gjort mot de båda döda och mot mig. HERREN give eder att I mån finna ro, var i sin mans hus.» Därefter kysste hon dem. Men de brusto ut i gråt

10 och sade till henne: »Nej, vi vilja följa med dig tillbaka till ditt folk.»

11 Men Noomi svarade: »Vänden om, mina döttrar. Varför skullen I gå med mig? Kan väl jag ännu en gång få söner i mitt liv, vilka kunna bliva män åt eder?

12 Vänden om, mina döttrar, och gån hem, ty jag är nu för gammal att överlämna mig åt en man. Och om jag än kunde tänka: 'Jag har ännu hopp', ja, om jag ock redan i natt överlämnade mig åt en man och så verkligen födde söner,

13 icke skullen I därför vänta, till dess att de hade blivit fullvuxna, icke skullen I därför stänga eder inne och förbliva utan män? Bort det, mina döttrar! Jag känner redan bedrövelse nog för eder skull, eftersom HERRENS hand så har drabbat mig.»

14 Då brusto de åter ut i gråt. Och Orpa kysste sin svärmoder till avsked, men Rut höll sig alltjämt intill henne.

15 Då sade hon: »Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sin gud; vänd ock du tillbaka och följ din svägerska.»

16 Men Rut svarade: »Sök icke intala mig att övergiva dig och vända tillbaka ifrån dig. Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.

17 Där du dör vill ock jag , och där vill jag bliva begraven. HERREN straffe mig nu och framgent, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig.»

18 Då hon nu såg att denna stod fast i sitt beslut att gå med henne, upphörde hon att tala därom med henne.

19 Så gingo de båda med varandra, till dess att de kommo till Bet-Lehem. Och när de kommo till Bet-Lehem, kom hela staden i rörelse för deras skull, och kvinnorna sade: »Detta är ju Noomi!»

20 Men hon sade till dem: »Kallen mig icke Noomi, utan kallen mig Mara, ty den Allsmäktige har låtit mycken bedrövelse komma över mig.

21 Rik drog jag härifrån, och tomhänt har HERREN låtit mig komma tillbaka. Varför kallen I mig då Noomi, när HERREN har vittnat emot mig, när den Allsmäktige har låtit det gå mig så illa?»

22 kom då Noomi tillbaka med sin sonhustru, moabitiskan Rut, i det hon vände tillbaka från Moabs land. Och de kommo till Bet-Lehem, när kornskörden begynte.

← Domarboken 21   Rut 2 →
   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 12:10, 31:28, 35:19, 38:11, 50:25

2 Mosebok 4:31, 15:23

Domarboken 2:15, 16, 17:7

Rut 1:13, 21, 2:11, 12, 23, 3:1, 10

1 Samuelsboken 17, 17:12

2 Samuelsboken 2:6, 15:19, 21, 21:1

2 Konungaboken 2:2, 4, 6, 8:1, 3

1 Krönikeboken 2:51, 54

Nehemja 13:23

Jobb 1:21, 9:18, 19:21

Psaltaren 32:4, 102:14

Jesaja 14:1

joel 2:19

Amos 4:6

Sakaria 8:23

Matteus 1:5, 21:10

Apostlagärningarna 14

Významy biblických slov

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Bet-Lehem
Det finns en stark relation mellan Ephrath och Betlehem i Bibeln; de kan vara två olika namn för samma stad, eller det är möjligt att...

Lehem
Det finns en stark relation mellan Ephrath och Betlehem i Bibeln; de kan vara två olika namn för samma stad, eller det är möjligt att...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

hustru
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

söner
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Moabs
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

dog
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

hört
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

bröd
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

Väg
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

moder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

kysste
To kiss' signifies uniting or conjunction from affection. To kiss,' as in c, signifies initiation. 'To kiss' signifies conjunction and acknowledgment.

döttrar
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

gammal
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

natt
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

födde
Att tigga eller bli född är mycket lik betydelse som födelse: Det representerar ett andligt tillstånd som leder till nästa andliga tillstånd. "Beget" är emellertid...

män
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

Följ
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...


Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

staden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

allsmäktige
'Shaddai,' as in Genesis 43:14, signifies temptation, and consolation after temptation. This is because the ancients called the one and only God by various names...


Přeložit: