Psaltaren 76:10

Studie

                 |

10 då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjukajorden. Sela.