Psaltaren 76

Studie

  

1 För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf.

2 Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort;

3 i Salem vart hans hydda rest och hans boning på Sion.

4 Där bröt han sönder bågens ljungeldar, sköld och svärd och vad till kriget hör. Sela.

5 Full av ljus och härlighet går du fram ifrån segerbytenas berg.

6 De stormodiga äro avväpnade, de hava slumrat in och sova; alla stridsmännen hava måst låta händerna falla.

7 För din näpst, du Jakobs Gud, ligga domnade både man och häst.

8 Du, du är fruktansvärd; vem kan bestå inför dig, när du vredgas?

9 Från himmelen lät du höra din dom; då förskräcktes jorden och vart stilla,

10 då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjukajorden. Sela.

11 Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med.

12 Gören löften och infrien dem åt HERREN, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde.

13 Ty han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han för konungarna på jorden.

Scroll to see more.