4 Mosebok 8

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← 4 Mosebok 7   4 Mosebok 9 →

1 Och HE EN talade till Mose och sade:

2 »Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp lamporna, skall detta ske så, att de sju lamporna kasta sitt sken över platsen framför ljusstaken.»

3 Och Aron gjorde så; han satte upp lamporna så, att de kastade sitt sken över platsen framför ljusstaken, såsom HE EN hade bjudit Mose.

4 Och ljusstaken var gjord på följande sätt: den var av guld i drivet arbete; också dess fotställning och blommorna därpå voro i drivet arbete. Efter det mönster som HE EN hade visat Mose hade denne låtit göra ljusstaken.

5 Och HE EN talade till Mose och sade:

6 Du skall bland Israels barn uttaga leviterna och rena dem.

7 Och på följande sätt skall du göra med dem för att rena dem: Du skall stänka reningsvatten på dem; och de skola låta raka hela sin kropp och två sina kläder och skola så rena sig.

8 Sedan skola de taga en ungtjur, med tillhörande spisoffer av fint mjöl, begjutet med olja; därjämte skall du taga en annan ungtjur till syndoffer.

9 Och du skall föra leviterna fram inför uppenbarelsetältet, och du skall församla Israels barns hela menighet

10 Och när du har fört leviterna fram inför HE ENS ansikte, skola Israels barn lägga sina händer på dem.

11 Och Aron skall vifta leviterna inför HE ENS ansikte såsom ett viftoffer från Israels barn, och de skola sedan hava till åliggande att förrätta HE ENS tjänst.

12 Och leviterna skola lägga sina händer på tjurarnas huvuden, och den ena skall du offra till syndoffer och den andra till brännoffer åt HE EN, för att bringa försoning för leviterna.

13 Så skall du ställa leviterna inför Aron och hans söner och vifta dem såsom ett viftoffer åt HE EN.

14 På detta sätt skall du bland Israels barn avskilja leviterna, så att leviterna skola tillhöra mig.

15 Därefter skola leviterna gå in och göra tjänst vid uppenbarelsetältet, sedan du har renat dem och viftat dem såsom ett viftoffer;

16 ty bland Israels barn äro de givna åt mig såsom gåva; i stället för allt som öppnar moderlivet, allt förstfött bland Israels barn, har jag uttagit dem åt mig.

17 Ty mig tillhör allt förstfött bland, Israels barn, både människor och boskap; på den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag det åt mig.

18 Och jag har tagit leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn.

19 Och jag har bland Israels barn givit leviterna såsom gåva åt Aron och hans söner, till att förrätta Israels barns tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning för Israels barn, på det att ingen hemsökelse må drabba Israels barn, därigenom att Israels barn nalkas helgedomen.

20 Och Mose och Aron och Israels barns hela menighet gjorde så med leviterna; Israels barn gjorde med leviterna i alla stycken såsom HE EN hade bjudit Mose angående dem.

21 Och leviterna renade sig och tvådde sina kläder, och Aron viftade dem såsom ett viftoffer inför HE ENS ansikte, och Aron bragte försoning för dem och renade dem.

22 Därefter gingo leviterna in och förrättade sin tjänst vid uppenbarelsetältet under Aron och hans söner. Såsom HE EN hade bjudit Mose angående leviterna, så gjorde de med dem.

23 och HE EN talade till Mose och sade:

24 Detta är vad som skall gälla angående leviterna: Den som är tjugufem år gammal eller därutöver skall infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet.

25 Men när leviten bliver femtio år gammal, skall han vara fri ifrån att tjäna med arbete; han skall då icke längre arbeta.

26 Han må betjäna sina bröder vid uppenbarelsetältet med att iakttaga vad som där är att iakttaga; men något bestämt arbete skall han icke förrätta. Så skall du förfara med leviterna i vad som angår deras åligganden.

← 4 Mosebok 7   4 Mosebok 9 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 352, 716, 878, 2180, 2252, 2702, 3147 ...

Apocalypse Revealed 43, 242, 378, 500, 657

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Bible Studies:

The Lampstand

Komentář (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


Přeložit:
Sdílet: