4 Mosebok 24

Studovat vnitřní smysl

← 4 Mosebok 23   4 Mosebok 25 →         

1 Då nu Bileam såg att det var: HERRENS vilja att han skulle välsigna Israel, gick han icke, såsom de förra gångerna, bort och såg efter tecken, utan vände sitt ansikte mot öknen.

2 Och när Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrad efter sina stammar, kom Guds Ande över honom.

3 Och han hov upp sin röst och kvad: »Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat,

4 säger han som hör Guds tal, han som skådar syner från den Allsmäktige, i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:

5 Huru sköna äro icke dina tält, du Jakob, dina boningar, du Israel!

6 De likna dalar som utbreda sig vida, de äro såsom lustgårdar invid en ström, såsom aloeträd, planterade av HERREN, såsom cedrar invid vatten.

7 Vatten flödar ur hans ämbar, hans sådd bliver rikligen vattnad. Större än Agag skall hans konung vara, ja, upphöjd bliver hans konungamakt.

8 Det är Gud som har fört honom ut ur Egypten. Hans styrka är såsom en vildoxes. Han skall uppsluka de folk som stå honom emot, deras ben skall han sönderkrossa, och med sina pilar skall han genomborra dem.

9 Han har lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon, såsom en lejoninna -- vem vågar oroa honom? Välsignad vare den som välsignar dig, och förbannad vare den som förbannar dig!»

10 Då upptändes Balaks vrede mot Bileam, och han slog ihop händerna. Och Balak sade till Bileam: »Till att förbanna mina fiender kallade jag dig hit, och se, du har i stället nu tre gånger välsignat dem.

11 Giv dig nu av hem igen. Jag tänkte att jag skulle få bevisa dig stor ära; men se, HERREN har förmenat dig att bliva ärad.»

12 Bileam svarade Balak: »Sade jag icke redan till sändebuden som du skickade till mig:

13 'Om Balak än gåve mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock icke överträda HERRENS befallning, så att jag efter eget tycke gjorde något, vad det vara må.' Vad HERREN säger, det måste jag tala.

14 Se, jag går nu hem till mitt folk; men jag vill varsko dig om vad detta folk skall göra mot ditt folk i kommande dagar

15 Och han hov upp sin röst och kvad: »Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat,

16 säger han som hör Guds tal och har kunskap från den Högste, han som skådar syner från den Allsmäktige, i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:

17 Jag ser honom, men icke denna tid, jag skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ned alla söner till Set.

18 Edom skall han få till besittning till besittning Seir -- sina fienders länder. Ty Israel skall göra mäktiga ting;

19 ur Jakob skall en härskare komma; han skall förgöra i städerna dem som rädda sig dit.»

20 Och han fick se Amalek; då hov han upp sin röst och kvad: »En förstling bland folken är Amalek, men på sistone hemfaller han åt undergång.»

21 Och han fick se kainéerna; då hov han upp sin röst och kvad: »Fast är din boning, och lagt på klippan är ditt näste.

22 Likväl skall Kain bliva utrotad; ja, Assur skall omsider föra dig i fångenskap.»

23 Och han lov åter upp sin röst och kvad: »O ve! Vem skall bliva vid liv, när Gud låter detta ske?

24 Skepp skola komma från kittéernas kust, de skola tukta Assur, tukta Eber; också han skall hemfalla åt undergång.»

25 Och Bileam stod upp och vände tillbaka hem; också Balak for sin väg.

← 4 Mosebok 23   4 Mosebok 25 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 24      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. And now the corrupted man, therefore, ceases to pervert the truth, and begins to contemplate the rejection of all truth; but he is able also to behold the state of the spiritual man as in heavenly order, and can discern truths in a state of apparent humility.

Verses 5-9. The happy state of the truly spiritual man is described, as to good and truth, as to deliverance from evil, and as to his power, from the Lord, against evil.

Verses 10-14. But the corrupted man conjoins in himself evil and falsity; he more clearly feels and perceives the opposition between himself and the spiritual man; and he recognizes that the truth cannot be changed to promote evil and error, and that he must be entirely separated from it.

Verses 15-25. A prophetic description of the coming of the Lord; of the process of Judgement, by which the external man in the case of the good, is made one with the internal; and of the same process in the case of the wicked, by which they are totally vastated as to all good and truth.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Caelestia 4290


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 108, 212, 402, 1156, 1675, 1679, 1756, ...

Apocalypse Revealed 90, 114, 241, 342, 349, 406, 409, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 101, 103

Heaven and Hell 76

True Christian Religion 264, 265, 467


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 39, 72, 140, 179, 278, 340, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 27, 60

De Verbo (The Word) 15

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 10:4, 12:3, 14:18, 17:1, 49:1, 9, 10

2 Mosebok 17:14, 23:22

4 Mosebok 2:2, 11:25, 22:8, 37, 23:11, 22, 24

5 Mosebok 6, 30:7

Josua 24:10

1 Samuelsboken 15:3, 8

2 Samuelsboken 5:12, 8:2, 14

1 Konungaboken 5:1, 11:14, 15, 22:17, 19

2 Krönikeboken 15:1

Nehemja 13:2

Ester 3:1, 6:13

Psaltaren 1:3, 45:6, 72:11, 84:2, 104:16

Jesaja 10:5, 12, 30:25

Jeremia 48:1

Daniel 10:14, 11:30

Amos 9:12

Matteus 2:2

Uppenbarelseboken 1:1, 19:16, 22:16

Významy biblických slov

Bileam
The Children of Israel entered the country of Moab during their long journey from Egypt toward the land of Canaan. Moab's king, Balak, was afraid...

välsigna
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

Israel
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ansikte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

öknen
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

stammar
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Son
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hör
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

allsmäktige
'Shaddai,' as in Genesis 43:14, signifies temptation, and consolation after temptation. This is because the ancients called the one and only God by various names...

tält
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

Jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ström
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

planterade
'A shrub' signifies the knowledges of truth.

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

vatten
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ben
Ben är starka och stödjande, ger en ram för våra kroppar och möjliggör rörelse och handling. De är också den minst "levande" delen av våra...

pilar
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

lejon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

välsignad
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

välsignar
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

vrede
Ilska är en känsla så vanligt för människor att den inte kräver någon definition. Men ett par intressanta punkter kan tas upp. 1) Herren är...

slog
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

fiender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

tre gånger
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

tre
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

silver
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

guld
'Money' relates to truth.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

dagar
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

kunskap
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

Högste
'The most high' signifies the inmost.

ser
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

stjärna
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Moabs
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

söner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

set
'Seth,' as in Genesis 4:25 , signifies a new faith which brings charity.

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

fienders
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Amalek
Amalek, or the Amalekites, signifies those who are in false principles.

Boning
Habitation, as mentioned in Genesis 27:39, signifies life. The habitation of holiness signifies the celestial kingdom. The habitation of honorableness signifies the spiritual kingdom, as...

näste
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

kain
'Cain' signifies the doctrine of faith separated from love. See Arcana Coelestia 338 and the sections that follow it.

stod upp
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

Väg
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 A Star Shall Come
"I see Him but not now; I behold Him but not near; A star shall come out of Jacob; a scepter shall rise out of Israel" (Numbers 24:17) in a color border.
Picture | Ages over 15

 Balaam
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Balaam Prophesies
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Balaam’s Prophecy
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Balaam’s Prophecy and Its Fulfillment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Behold, the Star
Article | Ages 15 - 17

 His Star Still Shines
Worship Talk | Ages over 18

 Memory Verse: The Guiding Star
Activity | Ages 4 - 14

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Prayers for Children: Prophecies of the Advent
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Prophecies of the Advent
Activity | Ages 15 - 17

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Quotes: The Guiding Star
Teachings from the Lord's Word for Christmas about the guiding star.
Teaching Support | Ages over 15

 Star Out of Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Star Out of Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Star Out of Jacob with Quote
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Christmas Star
As we think about stars at Christmas time, let us invite the Lord into our hearts and minds so that His Christmas star will light the way to heaven for us.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Star of Bethlehem
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Balaam
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Story of Balaam and Balak
Make a star and a scepter, then dramatize the story of Balaam according to the attached script.
Activity | Ages 3 - 7

 The Wise Men
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: