Mika 7

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ve mig! Det är mig, såsom när frukten är insamlad om sommaren, eller såsom när efterskörden efter vinbärgningen är slut och ingen druvklase mer finnes att äta, intet förstlingsfikon av dem jag hade haft lust till.

2 De fromma äro försvunna ur landet, och ingen redlig man finnes bland människorna. Alla ligga de på lur efter blod; envar vill fånga den andre i sitt nät.

3 Till att främja det onda äro deras händer redo: fursten begär gåvor, och domaren står efter vinning; den mäktige kräver öppet vad honom lyster; så bedriva de vrånghet.

4 Den bäste ibland dem är såsom ett törnsnår, den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja, när hemsökelsen når dig, då skall bestörtning komma ibland dem.

5 Man får icke tro på någon vän, icke lita på någon förtrogen; för henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar.

6 Ty sonen föraktar sin fader, dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och envar har sitt eget husfolk till fiender.

7 Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.

8 Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.

9 Eftersom jag har syndat mot HERREN, vill jag bära hans vrede, till dess att han utför min sak och skaffar mig rätt, till dess att han för mig ut i ljuset, så att jag med lust får se på hans rättfärdighet.

10 När mina fiender se det, skola de höljas med skam, desamma som säga till mig: »Var är nu HERREN, din Gud?» Mina ögon skola se med lust på dem; ty då skola de bliva nedtrampade såsom orenlighet på gatan.

11 En dag skall komma, då dina murar skola byggas upp; på den dagen skola dina gränser sträcka sig vida.

12 På den dagen skall man komma till dig både från Assur och från Egyptens städer, ja från Egypten och ända ifrån floden, och från hav till hav, och från berg till berg.

13 Men eljest skall jorden bliva en ödemark för sina inbyggares skull; det skall vara deras gärningars frukt.

14 Vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får hava sin avskilda boning i skogen på Karmel; låt den gå i bet i Basan och i Gilead, likasom under forna dagar.

15 Ja, likasom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land skall jag låta dem se underbara ting.

16 Hedningarna skola se det och komma på skam med all sin makt. De skola nödgas lägga handen på munnen, deras öron skola vara bedövade.

17 De skola slicka stoftet såsom ormar; lika maskar som kräla på jorden skola de med bävan övergiva sina borgar. Med förskräckelse skola de söka HERREN, vår Gud; Ja, för dig skola de frukta.

18 Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

19 och du skall åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du skall kasta alla deras synder i havets djup.

20 Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, såsom du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.Exploring the Meaning of Mika 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 221


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 120, 249, 348, 1071, 1165, 1178, 1186, ...

Apocalypse Revealed 383, 413, 444, 455, 485, 501, 503, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 482, 526, 538, 569, 581, 632, 652, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 3:14, 22:16

2 Mosebok 15:11

4 Mosebok 23:9, 32:1, 4

5 Mosebok 30:3

Josua 7:9

Domarboken 10:16, 14:17

1 Samuelsboken 25:39

2 Samuelsboken 22:43, 46, 23:6, 24:14

2 Konungaboken 9:33

2 Krönikeboken 17:10

Nehemja 2:17

Jobb 21:5, 35:14

Psaltaren 10:9, 12:2, 25:5, 27:1, 35:26, 37:24, 62:6, 65:4, 72:9, 11, 85:3, 5, 92:12, 95:7, 103:9, 12, 105:8, 119:154, 130:4, 143:3

Ordspråksboken 20:6, 24:17

Jesaja 3:5, 6:11, 8:17, 17:9, 19:23, 26:11, 27:13, 33:24, 38:17, 44:22, 50:10, 51:9, 10, 22, 54:2, 58:12, 61:4

Jeremia 3:12, 4:22, 5:1, 26, 9:3, 14:7, 21:14, 23:7, 8, 31:34, 33:6, 50:19, 51:10

Klagovisorna 3:22, 24

Hesekiel 2:6, 12:19, 33:16, 34:13, 21, 39:29

Hosea 6:9, 9:7, 14:5

joel 2:17

Obadja 1:19

Habackuk 2:3, 3:18

Sefanja 15

Sakaria 10:10, 11:7

Matteus 10:21

Markus 11:13, 13:12

Lukas 1:55, 73, 15:21

Romarbrevet 8

Významy biblických slov

äta
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

blod
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

komma
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

famn
"Bosom" in general terms means the chest, but more as the seat of the emotions than simply as part of the body. You'd think of...

dörrar
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

fader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

moder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

fiender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

höra
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

sitter
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

mörkret
"Darkness" är ett tillstånd utan ljus. "Ljus" är sanning från Herren, så "mörker" representerar ett tillstånd där sanningen saknas. Här är en cogent passage från...

Ljus
4 november 1879: Thomas Edison lämnade in patent för en långbränd glödlampa. 5 november 1879: Glödlampan accepterades allmänt som symbolen för en idé. Okej, vi...

ljuset
4 november 1879: Thomas Edison lämnade in patent för en långbränd glödlampa. 5 november 1879: Glödlampan accepterades allmänt som symbolen för en idé. Okej, vi...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

rättfärdighet
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

skam
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

en dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

floden
A flood signifies truths in abundance. The flood, as in Genesis 7, not only signifies the temptations which the man of the church called Noah...

hav
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

berg
'Hills' signify the good of charity.

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

frukt
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

hjord
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

får
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

Gilead
Gilead, as in Genesis 31:21, 23, was a boundary of the land of Canaan, in a wide sense. In the spiritual sense, it means "the...

dagar
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Egyptens
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Makt
'Might' denotes the forces or power of truth.

stoftet
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

ormar
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

frukta
Rädsla för det okända och rädsla för förändring är båda vanliga idéer, och täcker tillsammans ett brett spektrum av rädsla vi tenderar att ha i...

arvedel
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

missgärning
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

överträdelse
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

vrede
Ilska är en känsla så vanligt för människor att den inte kräver någon definition. Men ett par intressanta punkter kan tas upp. 1) Herren är...

evinnerligen
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

under
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

synder
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

djup
The deeps mentioned in Psalms 148:7 signify the ultimate heavens, in which the spiritual natural angels are ; also divine truths in abundance, and arcana...

Jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Abraham
Abraham (eller Abram, som han heter i början av sin berättelse) är en av huvudpersonerna i berättelsen om den heliga skriften. Han var förfader till...

ed
'To sware' is a binding.

fäder
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...


Přeložit: