Mika 6

Studovat vnitřní smysl

           

1 Hören vad HERREN säger: Stå upp och utför din sak inför bergen, och låt höjderna höra din röst.

2 Ja, hören HERRENS sak, I berg och I fasta klippor, jordens grundvalar! Ty HERREN har sak mot sitt folk, och med Israel vill han gå till rätta.

3 Mitt folk, vad har jag gjort mot dig, och varmed har jag betungat dig? Svara mig!

4 Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, och ur träldomshuset förlossade jag dig; och Mose, Aron och Mirjam lät jag gå framför dig.

5 Mitt folk, kom ihåg vad Balak, konungen i Moab, hade i sinnet, och vad Bileam, Beors son, svarade honom; kom ihåg huru det var mellan Sittim och Gilgal, och lär dig så förstå HERRENS rättfärdighets gärningar.

6 Varmed skall jag träda fram inför HERREN, och varmed böja mig ned inför Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar?

7 Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ?

8 Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

9 Hör huru HERREN ropar till staden! Ja, säll är den som aktar på ditt namn. Hören om straffet, och vem han är, som har bestämt det.

10 Kunna ogudaktighetens skatter framgent få stanna i den ogudaktiges hus? Kan där få finnas ett undermåligt efa-mått, värt att förbannas?

11 Vore jag rättfärdig, om jag fördroge orätt våg och falska vikter i pungen,

12 om de rika i staden finge vara fulla av orättrådighet, om dess invånare finge tala lögn och hava falsk tunga i sin mun?

13 Nej, och därför måste jag slå dig med oläkliga sår, hemsöka dig med förödelse för dina synders skull.

14 När du äter något, skall du icke bliva mätt, och tomhet skall råda i din buk. Vad du skaffar undan skall du ändå icke kunna rädda, och vad du räddar skall jag giva åt svärdet.

15 Du skall så, men icke få skörda; du skall pressa oliver, men icke få smörja din kropp med oljan, du skall pressa ut druvmust, men icke få dricka vinet.

16 Vid Omris stadgar håller man fast, man efterföljer alla Ahabs hus' gärningar; ty efter dessas rådslag är det I vandren. Därför skall jag göra dig till ett föremål för häpnad, och invånarna i staden till ett mål för begabberi; ja, mitt folks smälek skolen I få bära.


Exploring the Meaning of Mika 6      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 6:1-4, the Lord speaks of all that He has done for Israel, getting them out of Egypt where they were slaves. In Micah 6:5, he relates how He protected them from Balak, king of Moab (in Numbers 22-24).

Then, in Micah 6:6-8, the Lord asks, rhetorically, how the people should worship Him: “With calves of a year old?” and then goes on with a reference to the idol Moloch, “shall I give my firstborn for my transgression?” Obviously these external acts do no good at all without internal repentance and a stopping of any transgressions.

Then He answers the question. Micah says, “He has told thee oh man, what is good,” and continues the stirring, familiar words; "do justly, love mercy, and walk humbly with thy God". 1

Micah 6:9 is about humility. It's a really important idea that started to be a problem for humankind all the way back in the story of the Garden of Eden. To eat of the tree of “the knowledge of good and evil” is to take to oneself the right/ability to decide which is which, and not listen to what God says about it. To walk “humbly” is to listen to God. That’s the meaning of “hear ye the rod and who has appointed it.”

Micah 6:10-11 points out that there is still some falsification with these people. The lean ephah is a cheating on the amount of liquid in a pitcher, and liquids refer to truth. Stones are used as weights to balance a scale that weighs out a purchase of food, and deceitful stones will cheat the buyer. Food means a form of good.

In Micah 6:12, 13, the rich mean people who, because they know a lot about natural things, believe they are also wise about spiritual things. 2 Here they are wicked and love the life of evil and falsity, nor can they be changed.

Then, in Micah 6:14-16, the chapter ends with a list of the problems such people will face. To eat, in the good sense, is to take in good. However, the gifts given by people who are immersed in evils and falsities turn out to be false gifts. People try to get things that will make them happy, but it doesn’t happen. Olives and their oil mean good, and grapes and their juice mean truth. 3

What are the laws of Omri? Omri was one of the wickeder kings of Israel, and Ahab was the wickedest king of all. To follow them means desolation and reproach.

In some ways, this chapter is a lot like many others in the books of the prophets. And yet, for centuries it has stood out, because it contains one of the Word's most powerful, concise, statements of how we should live: "Do justly, love mercy, and walk humbly with thy God."

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 2895
2. See Heaven and Hell 365.
3. Regarding olives and olive oil, seeArcana Coelestia 986. For the signification of grapes their juice, Apocalypse Explained 918.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 6      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 6:1-4, the Lord speaks of all that He has done for Israel, getting them out of Egypt where they were slaves. In Micah 6:5, he relates how He protected them from Balak, king of Moab (in Numbers 22-24).

Then, in Micah 6:6-8, the Lord asks, rhetorically, how the people should worship Him: “With calves of a year old?” and then goes on with a reference to the idol Moloch, “shall I give my firstborn for my transgression?” Obviously these external acts do no good at all without internal repentance and a stopping of any transgressions.

Then He answers the question. Micah says, “He has told thee oh man, what is good,” and continues the stirring, familiar words; "do justly, love mercy, and walk humbly with thy God". 1

Micah 6:9 is about humility. It's a really important idea that started to be a problem for humankind all the way back in the story of the Garden of Eden. To eat of the tree of “the knowledge of good and evil” is to take to oneself the right/ability to decide which is which, and not listen to what God says about it. To walk “humbly” is to listen to God. That’s the meaning of “hear ye the rod and who has appointed it.”

Micah 6:10-11 points out that there is still some falsification with these people. The lean ephah is a cheating on the amount of liquid in a pitcher, and liquids refer to truth. Stones are used as weights to balance a scale that weighs out a purchase of food, and deceitful stones will cheat the buyer. Food means a form of good.

In Micah 6:12, 13, the rich mean people who, because they know a lot about natural things, believe they are also wise about spiritual things. 2 Here they are wicked and love the life of evil and falsity, nor can they be changed.

Then, in Micah 6:14-16, the chapter ends with a list of the problems such people will face. To eat, in the good sense, is to take in good. However, the gifts given by people who are immersed in evils and falsities turn out to be false gifts. People try to get things that will make them happy, but it doesn’t happen. Olives and their oil mean good, and grapes and their juice mean truth. 3

What are the laws of Omri? Omri was one of the wickeder kings of Israel, and Ahab was the wickedest king of all. To follow them means desolation and reproach.

In some ways, this chapter is a lot like many others in the books of the prophets. And yet, for centuries it has stood out, because it contains one of the Word's most powerful, concise, statements of how we should live: "Do justly, love mercy, and walk humbly with thy God."

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 2895
2. See Heaven and Hell 365.
3. Regarding olives and olive oil, seeArcana Coelestia 986. For the signification of grapes their juice, Apocalypse Explained 918.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 220


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 519, 886, 922, 2180, 2906, 6435, 9024, ...

Apocalypse Revealed 206, 287, 316, 336, 503, 589, 624, ...

True Christian Religion 322


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 336, 373, 375, 376, 405, 638, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 19, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)



Skočit na podobné biblické verše

2 Mosebok 6:27, 23:15

3 Mosebok 26:16

4 Mosebok 25:1, 2

5 Mosebok 5:6, 10:12, 23:6, 25:16, 28:40, 32:25

Josua 5:9, 24:9, 10, 14

Domarboken 6:4

1 Samuelsboken 12:7

1 Konungaboken 16:25

2 Konungaboken 3:27

2 Krönikeboken 22:4

Psaltaren 44:14, 51:18, 78:36, 101:1, 116:12, 120:2

Ordspråksboken 15:8, 20:10, 21:3

Jesaja 3:13, 5:3, 43:23, 59:3

Jeremia 2:5, 5:27, 6:20, 9:23, 19:8, 22:16

Klagovisorna 5:16

Hesekiel 6:3, 7:9, 22:29

Hosea 4:1, 10, 5:9, 6:6, 12:3

Amos 3:9, 10, 5:11

Mika 1:2, 2:1, 2

Sefanja 1:9

Sakaria 5:6, 7:9

Markus 12:33

Hebreerbrevet 10:4, 11

1 Petrusbrevet 5:5

Významy biblických slov

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

bergen
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

höra
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

röst
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

berg
'Hills' signify the good of charity.

grundvalar
The foundations of a wall signify the knowledges of truth, whereupon doctrinals are founded.

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Egyptens
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Aron
Aron var Mose bror. Han symboliserar två saker, en under den första delen av utflykten, när han var Moses talesman, och en annan efter att...

Kom ihåg
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ihåg
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

konungen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Bileam
The Children of Israel entered the country of Moab during their long journey from Egypt toward the land of Canaan. Moab's king, Balak, was afraid...

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

svarade
Att "svara" indikerar i allmänhet ett tillstånd av andlig mottaglighet. I slutändan innebär detta att vi är mottagliga för Herren, som ständigt försöker hälla riktiga...

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

kalvar
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

förstfödde
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

överträdelse
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

själ
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

gott
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

hör
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ropar
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

staden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

skatter
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

rättfärdig
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

invånare
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

tala
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

lögn
When people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." This is...

tunga
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

mun
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

slå
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

äter
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

åt
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

svärdet
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Skörda
'To reap' signifies executing judgment. 'Reaping' denotes the reception of truth in good.

oliver
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

dricka
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

stadgar
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

håller
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

Ahabs
('1 Kings 22:39') signifies man as to the rational principle

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 He Has Shown You (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Lifeline to the Lord
God reveals Himself to humankind in His Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: I Am the Vine
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Ten Blessings
Activity | Ages 4 - 14

 Natural Charity
Worship Talk | Ages over 18

 Not So Difficult to Go to Heaven Poster
Make a poster that illustrates or "advertises" this idea. You might picture someone rejecting what he knows to be unjust or someone "living the life of heaven" by finding ways to make the world a better place.
Project | Ages 15 - 17

 The Life After Death--Introduction
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Prophet Micah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Micah (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Micah (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Micah (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 What Are Covenants?
God longs for partnership with humanity. The Word of God teaches actions that bring us into covenant with Him.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What Does the Lord Require?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 What Does the Lord Require of You?
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 What Is Charity?
New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What You Can Give the Lord
But what can you do or give to the Lord that will truly make Him happy? Micah gave the answer to this question, the same answer that all the angels in heaven understand and practice.
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: