Mika 1:3

Studie

     

3 Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, han far ned och går fram över jordens höjder.