Lukas 13:20

Study

                 |

20 Ytterligare sade han: »Vad skall jag likna Guds rike vid?