3 Mosebok 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 Och om någon syndar, i det att han, när han hör edsförpliktelsen och kan vittna om något, vare sig han har sett det eller eljest förnummit det, likväl icke yppar detta och han sålunda bär på missgärning;

2 eller om någon, utan att märka det, kommer vid något orent -- vare sig den döda kroppen av ett orent vilddjur, eller den döda kroppen av ett orent boskapsdjur, eller den döda kroppen av något slags orent smådjur -- och han så bliver oren och ådrager sig skuld;

3 eller om han, utan att märka det, kommer vid en människas orenhet, det må nu vara vad som helst varigenom hon kan vara oren, och han sedan får veta det och han så ådrager sig skuld;

4 eller om någon, utan att märka det, svär i obetänksamhet med sina läppar något, vare sig ont eller gott -- det må nu vara vad som helst som man kan svärja i obetänksamhet -- och sedan kommer till insikt därom och han så ådrager sig skuld i något av dessa stycken:

5 så skall han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa stycken, bekänna det vari han har syndat

6 och såsom bot för den synd han har begått föra fram åt HERREN ett hondjur av småboskapen, antingen en tacka eller en get, till syndoffer. Och prästen skall bringa försoning för honom, till rening från hans synd.

7 Men om han icke förmår bekosta ett sådant djur, så skall han såsom bot för vad han har syndat bära fram åt Herren två turturduvor eller två unga duvor, en till syndoffer och en till brännoffer.

8 Dem skall han bära fram till prästen, och denne skall först offra den som är avsedd till syndoffer. Han skall vrida huvudet av den invid halsen, dock utan att frånskilja det.

9 Och han skall stänka något av syndoffrets blod på altarets vägg; men det övriga blodet skall utkramas vid foten av altaret. Det är ett syndoffer.

10 Och den andra skall han offra till ett brännoffer, på föreskrivet sätt. När så prästen bringar försoning för honom, till rening från den synd han har begått, då bliver honom förlåtet.

11 Men om han icke kan anskaffa två turturduvor eller två unga duvor, så skall han såsom offer för vad han har syndat bära fram en tiondedels efa fint mjöl till syndoffer, men ingen olja skall han gjuta därpå och ingen rökelse lägga därpå, ty det är ett syndoffer.

12 Och han skall bära det fram till prästen, och prästen skall taga en handfull därav, det som utgör själva altaroffret, och förbränna det på altaret, ovanpå HERRENS eldsoffer. Det är ett syndoffer.

13 När så prästen för honom bringar försoning för den synd han har begått i något av dessa stycken, då bliver honom förlåtet. Och det övriga skall tillhöra prästen, likasom vid spisoffret.

14 Och HERREN talade till Mose och sade:

15 Om någon begår en orättrådighet, i det att han ouppsåtligen försyndar sig genom att undanhålla något som är helgat åt Herren, så skall han såsom bot föra fram åt Herren till skuldoffer av småboskapen en felfri vädur, efter det värde du bestämmer i silver, till ett visst belopp siklar efter helgedomssikelns vikt.

16 Och han skall giva ersättning för det som han har undanhållit av det helgade och skall lägga femtedelen av värdet därtill; och detta skall han giva åt prästen. När så prästen bringar försoning för honom genom skuldoffersväduren, då bliver honom förlåtet.

17 Och om någon, utan att veta det, syndar, i det att han bryter mot något HERRENS bud genom vilket något förbjudes, och han så ådrager sig skuld och bär på missgärning,

18 så skall han såsom skuldoffer föra fram till prästen av småboskapen en felfri vädur, efter det värde du bestämmer. När så prästen för honom bringar försoning för den synd han har begått ouppsåtligen och utan att veta det, då bliver honom förlåtet.

19 Det är ett skuldoffer, ty han har ådragit sig skuld inför HERREN.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 5      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 1. Concerning the confirmation of truths,

Verses 2-13. Concerning sins of ignorance, through the force of impure affections, according to their degrees,

Verses 14-16. Concerning errors in internal worship, as to the will,

Verses 17-19. And concerning similar errors as to the understanding.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Caelestia 3400, 8680


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 649, 870, 994, 1001, 1832, 2177, 2959, ...

Apocalypse Revealed 379, 468, 778


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 329, 504, 548, 1153

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

3 Mosebok 1:3, 10, 14, 2:1, 2, 3, 10, 4:2, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 5:1, 2, 10, 13, 16, 17, 7:1, 21, 11:24, 12:2, 8, 13:3, 14:12, 21, 22, 15:2, 16:21, 22:14, 26:40, ...

4 Mosebok 5:7, 6:11

1 Samuelsboken 3, 14:24

Psaltaren 32:5

Ordspråksboken 29:24

Predikaren 5:2, 5

Hesekiel 40:39

Významy biblických slov

hör
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

sett
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

missgärning
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kommer vid
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

oren
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

orenhet
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

läppar
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

synd
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

föra
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Get
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

ett
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

turturduvor
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

duvor
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

först
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

blod
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

altaret
Det första altaret som nämns i Ordet byggdes av Noah efter att han kom ut ur arken. På det altaret offrade han rena djur till...

vägg
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

blodet
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

fint
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

Mjöl
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

olja
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

talade
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

helgat
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

vädur
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

silver
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

siklar
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

ersättning
'To repay' denotes making amends by truth.

femtedelen
To take a fifth part signifies to make remains.


Přeložit: