3 Mosebok 2

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← 3 Mosebok 1   3 Mosebok 3 →

1 Och när någon vill bära fram ett spisoffer åt HE EN skall hans offer vara av fint mjöl, och han skall gjuta olja därpå och lägga rökelse därpå.

2 Och han skall bära det fram till Arons söner, prästerna; och prästen skall taga en handfull därav, nämligen av mjölet och oljan, därtill all rökelsen, och skall på altaret förbränna detta, som utgör själva altaroffret: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HE EN.

3 Och det som är över av spisoffret skall tillhöra Aron och hans söner. Bland HE ENS eldsoffer är det högheligt.

4 Men när du vill bära fram ett spisoffer av det som bakas i ugn, skall det vara av fint mjöl, osyrade kakor, begjutna med olja, och osyrade tunnkakor, smorda med olja.

5 Och om ditt offer är ett spisoffer som tillredes på plåt, så skall det vara av fint mjöl, begjutet med olja, osyrat.

6 Du skall bryta sönder det i stycken och gjuta olja därpå. Det är ett spisoffer.

7 Och om ditt offer är ett spisoffer som tillredes i panna, så skall det tillredas av fint mjöl med olja.

8 Det spisoffer som är tillrett på något av dessa sätt skall du föra fram till HE EN; det skall bäras fram till prästen, och han skall hava det fram till altaret.

9 Och prästen skall av spisoffret taga den del som utgör själva altaroffret och förbränna den på altaret: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HE EN.

10 Och det som är över av spisoffret skall tillhöra Aron och hans söner. Bland HE ENS eldsoffer är det högheligt.

11 Intet spisoffer som I viljen bära fram åt HE EN skall vara syrat, ty varken av surdeg eller av honung skolen I förbränna något såsom eldsoffer åt HE EN.

12 Såsom förstlingsoffer mån I bära fram sådant åt HE EN, men på altaret må det icke komma för att vara en välbehaglig lukt.

13 Och alla dina spisoffer skall du beströ med salt; du må icke låta din Guds förbunds salt fattas på ditt spisoffer. Till alla dina offer skall du offra salt.

14 Men om du vill bära fram åt HE EN ett spisoffer av förstlingsfrukter, skall du såsom ett sådant spisoffer av dina förstlingsfrukter böra fram ax, rostade vid eld, sönderstötta, av grönskuren säd.

15 Och du skall gjuta olja därpå och lägga rökelse därpå. Det är ett spisoffer.

16 Och prästen skall förbränna den del av de sönderstötta axen och av oljan, som utgör själva altaroffret, jämte all rökelsen därpå: ett eldsoffer åt Herren.

← 3 Mosebok 1   3 Mosebok 3 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 925, 2177, 2342, 2455, 5620, 7356, 7978 ...

Apocalypse Revealed 278, 468, 778

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet 287

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Komentář (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


Přeložit:
Sdílet: