3 Mosebok 1

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

3 Mosebok 2 →

1 Och HE EN kallade på Mose och talade till honom ur uppenbarelsetältet och sade:

2 Tala till Israels barn och säg till dem: När någon bland eder vill bära fram ett offer åt HE EN, skolen I taga edert offer av boskapen, antingen av fäkreaturen eller av småboskapen.

3 Om han vill bära fram ett brännoffer av fäkreaturen, så skall han därtill taga ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång, för att han må bliva välbehaglig inför HE ENS ansikte.

4 Och han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud; så bliver det välbehagligt, och försoning bringas för honom.

5 Och han skall slakta ungtjuren inför HE ENS ansikte; och Arons söner, prästerna, skola bära fram blodet, och de skola stänka blodet runt omkring på det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet.

6 Och han skall draga av huden på brännoffersdjuret och dela det i dess stycken.

7 Och prästen Arons söner skola göra upp eld på altaret och lägga ved på elden.

8 Och Arons söner, prästerna, skola lägga styckena, huvudet och istret ovanpå veden som ligger på altarets eld.

9 Men inälvorna och fötterna skola tvås i vatten. Och prästen skall förbränna alltsammans på altaret: ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HE EN.

10 Men om han vill bära fram ett brännoffer av småboskapen, vare sig av fåren eller av getterna, så skall han därtill taga ett felfritt djur av hankön.

11 Och han skall slakta det vid sidan av altaret, norrut, inför HE ENS ansikte, och Arons söner, prästerna, skola stänka dess blod på altaret runt omkring.

12 Och han skall dela det i dess stycken och frånskilja dess huvud och ister; och prästen skall lägga detta ovanpå veden som ligger på altarets eld.

13 Men inälvorna och fötterna skola tvås i vatten. Och prästen skall offra alltsammans och förbränna det på altaret; det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HE EN.

14 Men om han vill bära fram åt HE EN ett brännoffer av fåglar, så skall han taga sitt offer av turturduvor eller av unga duvor.

15 Och prästen skall bära fram djuret till altaret och vrida huvudet av det och förbränna det på altaret. Och dess blod skall utkramas på altarets vägg.

16 Men dess kräva med orenligheten däri skall han taga ut, och han skall kasta den vid sidan av altaret, österut, på askhögen.

17 Och han skall fläka upp det invid vingarna, dock utan att frånskilja dessa; och prästen skall förbränna det på altaret, ovanpå veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HE EN.

3 Mosebok 2 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 870, 922, 925, 1001, 1408, 1823, 1832 ...

Apocalypse Revealed 278, 379, 468, 782

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet 287

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


Přeložit:
Sdílet: