Josua 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Bittida följande morgon bröt Josua med alla Israels barn upp från Sittim och kom till Jordan; där stannade de om natten, innan de gingo över.

2 Men efter tre dagar gingo tillsyningsmännen genom lägret

3 och bjödo folket och sade: »Så snart I fån se HERRENS, eder Guds, förbundsark, och att de levitiska prästerna bära den, skolen ock I bryta upp från eder plats och följa efter den

4 -- låten dock mellan den och eder vara ett avstånd av vid pass två tusen alnar; närmare mån I icke komma den -- på det att I mån kunna veta vilken väg I skolen gå, ty I haven icke förut dragit den vägen fram.»

5 Och Josua sade till folket: »Helgen eder, ty i morgon skall HERREN göra under bland eder.»

6 Därefter sade Josua till prästerna: »Tagen förbundsarken och dragen åstad framför folket.» Då togo de förbundsarken och gingo framför folket.

7 Och HERREN sade till Josua: »I dag skall jag begynna att göra dig stor i hela Israels ögon, på det att de må förnimma, att såsom jag har varit med Mose, så vill jag ock vara med dig.

8 Bjud du nu prästerna som bära förbundsarken och säg: 'Så snart I kommen till den yttersta randen av Jordans vatten, skolen I stanna där, vid Jordan.'»

9 Då sade Josua till Israels barn: »Träden fram hit och hören HERRENS, eder Guds, ord

10 Och Josua sade: »Härav skolen I förnimma att en levande Gud är mitt ibland eder, och att han förvisso vill fördriva för eder kananéerna, hetiterna, hivéerna, perisséerna, girgaséerna, amoréerna och jebuséerna:

11 förbundsarken, hela jordens Herres förbundsark, drager nu framför eder över Jordan.

12 Väljen alltså ut tolv män ur Israels stammar, en man för var stam.

13 Så snart då prästerna som bära HERRENS, hela jordens Herres, ark stå stilla med sina fötter i Jordans vatten, det vatten som kommer uppifrån, bliva avskuret i sitt lopp, och det skall stå såsom en samlad hög.»

14 Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som buro förbundsarken gingo framför folket.

15 När nu de som buro arken kommo till Jordan, så att prästerna, som buro arken, med sina fötter vidrörde yttersta randen av vattnet i Jordan, vilken under hela skördetiden är full över alla sina bräddar,

16 då stannade det vatten som kom uppifrån, och blev stående såsom en samlad hög långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan; och det vatten som flöt ned mot Hedmarkshavet, Salthavet, blev sålunda helt och hållet avskuret. Och folket gick över mitt emot Jeriko.

17 Men prästerna som buro HERRENS förbundsark stodo orörliga på torr mark mitt i Jordan; och hela Israel gick över på torr mark, till dess att allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan.


Exploring the Meaning of Josua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into Svenska)

Joshua kapitel 3: Israeliterna korsar floden Jordan

I detta kapitel går israeliterna över floden Jordanien med hjälp av ett mirakel. Flodens vatten hålls kvar för att skapa torr mark att gå på. Detta mirakel händer flera gånger i Gamla testamentet som börjar med korsningen av Röda havet i Exodus. Och som vi ser, betyder det också saker för oss.

Hela Israels folk flyttar till kanten av floden Jordan och läger (se Himmelska Hemligheter 6537). Sedan ges ett antal kommandon: att flytta bara när de ser prästerna som bär arken flytta först; att hålla sig långt borta från arken; att helga sig själva; att välja tolv män, en från varje stam. Prästerna ber om att bära arken framför folket och kliva in i flodens vatten.

Dessa detaljerade instruktioner är viktiga för oss i regenereringsarbetet. I slutet av versen Josua 3:4  det säger något mycket berättande, att "du har inte gått så här tidigare." I sanning har vi inte; föryngringsarbetet är nytt för oss och tar oss in i saker som vi ännu inte har upplevt. Att se arken gå vidare visar vårt eget behov att hålla Herrens kommandon och sanningar i vår vision och mål.

Att hålla sig borta från arken är också viktigt eftersom vi inte får blanda vår syn på vad vi gör, med Herrens syn på vad vi måste göra - arken innehåller de tio buden och måste alltid ses (Himmelska Hemligheter 6724).

Texten säger: "Kom inte nära det, så att du känner till det sätt du måste gå." (Josua 3:4) Folket uppmanas också att invigga sig själva, att göra sig heliga. Detta skulle ha inkluderat tvätt, som står för att rensa vårt sinne och handlingar av allt som strider mot Gud.

Det sista budet som folket ges är att välja tolv män, en från varje stam. Detta kommer att bli viktigt i nästa kapitel när tolv minnesstenar tas ut ur floden Jordanien.

Prästerna som bär arken uppmanas att kliva in och bli våta. För oss betyder detta att vårt engagemang för Gud och våra högsta avsikter ("prästen" i oss) måste komma i kontakt med det flödande vattnet i floden Jordanien (de första andliga sanningarna, först eftersom Jordanien är en gräns).

När prästerna gör detta, stannar vattnet omedelbart långt uppströms, vilket gör torr mark för alla att säkert korsa medan prästerna står stilla (se Himmelska Hemligheter 1664[7]). När vårt engagemang för Gud överensstämmer med Guds sanningar för vårt liv och blir förenade, har vi det himmelska idealet och vi kommer nu att gå framåt. (Läran om liv 55 [3]).

I verserna 9 till 13 påminner Joshua folket om vad det är de gör nu. De korsar till Kanaän, "och den levande Guden är ibland er och han kommer utan besvär att driva ut kanaaniterna, hetiterna, hiviterna, perizziterna, girgashiterna, amoriterna och jebusiterna", som för oss står för fel, svagheter, illusioner , knep och bedrägerier av vår mänskliga natur som det är innan vi tillhör Gud. "Se, Herrens över hela jordens förbundsark passerar över dig inför Jordan."

Detta kapitel är vår första åtgärd och beslut i början av vår förnyelse eller nyfödelse. Det tar oss härifrån och dit, aldrig att gå tillbaka. Det är en övergång från den ena sidan av vårt liv till den andra (Himmelska Hemligheter 7779[3]). Och hela Israel passerade över på torr mark. Var och en av oss är "hela Israel" eftersom det finns många delar för oss; vi älskar, tänker, tror, värderar, agerar, gör användbara saker, delar, arbetar och spelar, och alla dessa och många andra kommer att vara en del av vårt andliga liv som ligger framöver.

   Studovat vnitřní smysl

Utforska innebörden av Joshua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into Svenska)

Joshua kapitel 3: Israeliterna korsar floden Jordan

I detta kapitel går israeliterna över floden Jordanien med hjälp av ett mirakel. Flodens vatten hålls kvar för att skapa torr mark att gå på. Detta mirakel händer flera gånger i Gamla testamentet som börjar med korsningen av Röda havet i Exodus. Och som vi ser, betyder det också saker för oss.

Hela Israels folk flyttar till kanten av floden Jordan och läger (se Himmelska Hemligheter 6537). Sedan ges ett antal kommandon: att flytta bara när de ser prästerna som bär arken flytta först; att hålla sig långt borta från arken; att helga sig själva; att välja tolv män, en från varje stam. Prästerna ber om att bära arken framför folket och kliva in i flodens vatten.

Dessa detaljerade instruktioner är viktiga för oss i regenereringsarbetet. I slutet av versen Josua 3:4  det säger något mycket berättande, att "du har inte gått så här tidigare." I sanning har vi inte; föryngringsarbetet är nytt för oss och tar oss in i saker som vi ännu inte har upplevt. Att se arken gå vidare visar vårt eget behov att hålla Herrens kommandon och sanningar i vår vision och mål.

Att hålla sig borta från arken är också viktigt eftersom vi inte får blanda vår syn på vad vi gör, med Herrens syn på vad vi måste göra - arken innehåller de tio buden och måste alltid ses (Himmelska Hemligheter 6724).

Texten säger: "Kom inte nära det, så att du känner till det sätt du måste gå." (Josua 3:4) Folket uppmanas också att invigga sig själva, att göra sig heliga. Detta skulle ha inkluderat tvätt, som står för att rensa vårt sinne och handlingar av allt som strider mot Gud.

Det sista budet som folket ges är att välja tolv män, en från varje stam. Detta kommer att bli viktigt i nästa kapitel när tolv minnesstenar tas ut ur floden Jordanien.

Prästerna som bär arken uppmanas att kliva in och bli våta. För oss betyder detta att vårt engagemang för Gud och våra högsta avsikter ("prästen" i oss) måste komma i kontakt med det flödande vattnet i floden Jordanien (de första andliga sanningarna, först eftersom Jordanien är en gräns).

När prästerna gör detta, stannar vattnet omedelbart långt uppströms, vilket gör torr mark för alla att säkert korsa medan prästerna står stilla (se Himmelska Hemligheter 1664[7]). När vårt engagemang för Gud överensstämmer med Guds sanningar för vårt liv och blir förenade, har vi det himmelska idealet och vi kommer nu att gå framåt. (Läran om liv 55 [3]).

I verserna 9 till 13 påminner Joshua folket om vad det är de gör nu. De korsar till Kanaän, "och den levande Guden är ibland er och han kommer utan besvär att driva ut kanaaniterna, hetiterna, hiviterna, perizziterna, girgashiterna, amoriterna och jebusiterna", som för oss står för fel, svagheter, illusioner , knep och bedrägerier av vår mänskliga natur som det är innan vi tillhör Gud. "Se, Herrens över hela jordens förbundsark passerar över dig inför Jordan."

Detta kapitel är vår första åtgärd och beslut i början av vår förnyelse eller nyfödelse. Det tar oss härifrån och dit, aldrig att gå tillbaka. Det är en övergång från den ena sidan av vårt liv till den andra (Himmelska Hemligheter 7779[3]). Och hela Israel passerade över på torr mark. Var och en av oss är "hela Israel" eftersom det finns många delar för oss; vi älskar, tänker, tror, värderar, agerar, gör användbara saker, delar, arbetar och spelar, och alla dessa och många andra kommer att vara en del av vårt andliga liv som ligger framöver.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 284


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 901, 1444, 1585, 2788, 2913, 3858, 4255, ...

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of Life 60

True Christian Religion 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Spiritual Experiences 2289

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 15:21, 21:14, 22:3

2 Mosebok 14:22, 29, 15:8, 19:10

3 Mosebok 20:7

4 Mosebok 13:2, 29

5 Mosebok 3:17, 5:26, 7:21, 9:3, 31:9

Josua 1:5, 9, 10, 11, 2:1, 4:1, 2, 4, 10, 11, 14, 18, 22, 5:1, 6:6, 12, 15, 7:13, 16, 8:10, 9:1, 11:3, 12:3, 8, 22:31, 24:11

Domarboken 7:22

1 Samuelsboken 16:5, 17:20, 26

1 Konungaboken 4:12

2 Konungaboken 19:4

1 Krönikeboken 12:16, 29:11

2 Krönikeboken 1:1

Psaltaren 25:12, 44:3, 66:6, 77:15, 78:13, 114:3

Jesaja 48:17, 54:5

Jeremia 10:10

Mika 2:13

Sakaria 4:14

Johannes 10:4

Apostlagärningarna 7:45

2 Korinthierbrevet 1

1 Thessalonikerbrevet 1:9

1 Petrusbrevet 15

Významy biblických slov

bittida
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

morgon
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

Josua
Joshua nämns första gången i 2 Mosebok 17, där han uppmanas att välja ut män för att slåss för Israels barn mot amalekiterna i öknen....

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Jordan
Floden Jordan separerar Kanaans land från länderna i öster. Denna separation representerar uppdelningen av det mänskliga sinnet i en inre del och en yttre del,...

tre
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dagar
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

lägret
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

prästerna
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Plats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

tusen
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

närmare
'Near,' in the Word, signifies presence and conjunction. 'To be near' signifies being on internal levels. Near,' as in Genesis 19:20, signifies truth bordering upon...

Väg
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

vägen
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

i morgon
'Tomorrow' signifies eternity.

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

i dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

vatten
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

levande
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

hivéerna
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

män
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

stam
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

stammar
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

herres
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ark
Det finns tre bågar som nämns i Ordet, Noas ark, bulkarken för barnet Mose och förbundets ark i tabernaklet. Alla dessa tre representerar det mänskliga...

stå
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

fötter
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

tält
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

arken
Det finns tre bågar som nämns i Ordet, Noas ark, bulkarken för barnet Mose och förbundets ark i tabernaklet. Alla dessa tre representerar det mänskliga...

Full
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

stående
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

Adam
Adam är en av de mest avgörande och mest kontroversiella figurerna i Bibeln och delar även de troende i läger: de som tror att han...

staden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Jeriko
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

mitt i
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Israel
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Crossing the Jordan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Jordan, Jericho
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Crossing the Jordan (picture and quote)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Crossing the Jordan Review Questions
Multiple choice and fill in the blank questions to review the crossing of the river Jordan.
Activity | All Ages

 Israel Crosses the Jordan into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel Crossing the Jordan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: