Josua 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Josua, Nuns son, sände hemligen ut två spejare från Sittim och sade: »Gån och besen landet och Jeriko.» De gingo åstad och kommo in i ett hus där en sköka bodde, vid namn Rahab, och där lade de sig till vila.

2 Men för konungen i Jeriko blev inberättat: »I natt hava några män kommit hit från Israels barn för att utforska landet

3 sände konungen i Jeriko till Rahab och lät säga: »Lämna ut de män som hava kommit till dig och tagit in i ditt hus, ty de hava kommit hit för att utforska hela landet

4 Men kvinnan tog de båda männen och dolde dem; sedan svarade hon: »Ja, männen kommo till mig, men jag visste icke varifrån de voro;

5 och när porten skulle stängas, sedan det hade blivit mörkt, gingo männen ut, och jag vet icke vart de togo vägen; skynden eder att sätta efter dem, så fån I nog fatt i dem.»

6 Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linstjälkar, som hon hade där, utbredda på taket.

7 Så satte nu männen efter dem åt Jordan till, bort emot vadställena; och man stängde stadsporten så snart förföljarna hade begivit sig åstad.

8 Men innan de främmande männen hade lagt sig, steg hon upp till dem på taket

9 och sade till dem: »Jag vet att HERREN har givit eder detta land, och att förskräckelse för eder har fallit över oss, ja, att alla landets inbyggare äro i ångest för eder.

10 Ty vi hava hört huru HERREN lät vattnet i Röda havet torka ut framför eder, när I drogen ut ur Egypten, och vad I haven gjort med amoréernas konungar, de tvåandra sidan Jordan, Sihon och Og, huru I gåven dem till spillo.

11 Då vi hörde detta, blevo våra hjärtan förfärade, och numera har ingen mod att stå eder emot; ty HERREN, eder Gud, är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden.

12 Så loven mig nu med ed vid HERREN, att eftersom jag har gjort barmhärtighet med min faders hus och giva mig ett säkert tecken därpå,

13 och låta min fader och min moder, mina bröder och mina systrar leva, så ock alla som tillhöra dem, och rädda oss från döden.»

14 Männen sade till henne: »Med vårt eget liv svara vi för edert, såframt I icke förråden vårt förehavande; när HERREN giver oss landet, skola vi bevisa dig barmhärtighet och trofasthet.»

15 Då släppte hon ned dem genom fönstret med ett tåg; ty hennes hus låg invid stadsmuren, så att hon bodde invid själva muren.

16 Och hon sade till dem: »Gån upp i bergsbygden, så att edra förföljare icke träffa på eder; och hållen eder gömda där i tre dagar, till dess edra förföljare hava kommit tillbaka, så kunnen I sedan fortsätta eder färd.»

17 Och männen sade till henne: »Vi vilja likväl vara fria ifrån den ed som du nu har tagit av oss,

18 om du, när vi komma in i landet, underlåter att binda detta röda snöre i det fönster genom vilket du har släppt ned oss, och likaledes om du icke har din fader och din moder och dina bröder, alla av din faders hus, samlade hemma hos dig.

19 Dock, om någon går åstad, utom dörrarna till ditt hus, så komme hans blod över hans huvud, och vi äro utan skuld; om däremot någons hand kommer vid en av dem som äro inne i ditt hus, så må dennes blod komma över vårt huvud.

20 Och om du förråder vårt förehavande, så äro vi likaledes fria ifrån den ed som du har tagit av oss

21 Hon svarade: »Vare det såsom I haven sagt.» Och så lät hon dem gå, och de drogo åstad. Men hon band det röda snöret i fönstret.

22 Så drogo de nu åstad och kommo upp i bergsbygden och stannade där i tre dagar, till dess att deras förföljare hade vänt tillbaka; ty dessa hade sökt efter dem överallt på vägarna, men hade icke funnit dem.

23 Sedan vände de båda männen tillbaka och kommo ned från bergsbygden och gingo över floden och kommo så till Josua, Nuns son; och de förtäljde för honom allt vad som hade vederfarits dem.

24 Och de sade till Josua: »HERREN har givit hela landet i vår hand; alla landets inbyggare äro i ångest för oss

  
   Studovat vnitřní smysl

Utforska innebörden av Joshua 2      

Joshua kapitel 2: Rahab gömmer israeliterna

Kapitel 2 är den fascinerande historien om prostituerade Rahab, vars hus ligger på muren i staden Jericho. Joshua skickar två spioner för att se hur Jeriko är, för Jeriko ligger mittemot var de kommer att korsa floden Jordanien. Rahab tar dessa spioner in i sitt hus och gömmer dem från kungens budbärare som kommer och kräver att hon överlämnar männa. Rahab säger att männen har varit och borta och kungens budbärare lämnar. Hon berättar sedan för män som är gömda på taket att hon vet att Israels Gud kommer att ge Jeriko i Israels händer eftersom han har gjort dem segrande fram till denna tid.

Hon ber dem om vänlighet till alla i sin familj precis som hon har varit snäll i att gömma sig och så rädda dem. De två spionerna ger henne sitt löfte och hon låter dem fly undan en sladd från sitt fönster på stadsmuren. Männa berättar för henne att deras löfte kommer att bli ogiltigt om hon inte hänger en rödband i sitt fönster och tar med sig hela hennes familj i sitt hus. Rahab håller med, och männen fly och återvänder till Joshua, berättar honom allt och säger att Gud har gett dem staden.

Det finns flera rika och viktiga andliga betydelser i denna mycket grafiska berättelse. Först bör vi uppskatta att spionerna inte verkar gå någon annanstans i Jeriko än till Rahab! Poängen är att de inte behöver, för Rahabs prostitution - som säljer hennes kropp för män att njuta - representerar kvaliteten på hela staden Jericho, som står nästan mitt emot var Israel kommer att korsa Jordanien. Det måste och kommer att tas (Läran om livet 46).

I denna berättelse står Jeriko för ett sensuellt liv som spelar upp när allt vi vet om Guds sanning blir pervers och förkastat som ingenting (Himmelska Hemligheter 2973[6]). Ingen sanning, inga värden, inget samvete, ingenting! Det är därför historien involverar den prostituerade Rahab eftersom hon föreställer den nivån i livet.

Men Rahab ser sig själv för vad hon är och för vad hennes stad är, och hon vet att med israeliternas Gud kommer ingen framtid för Jeriko. Hon tror att framtiden ligger hos Israel och deras Gud.

Så det vi har i den här berättelsen är en syndig kvinna vars sinne och hjärta och handlingar vänder sig till omvändelse och till och med en äkta dyrkan och erkännande av Gud. För oss är det bilden av vårt andliga eller naturliga liv som är självglädjande, hedonistiskt, nöjesökande och opportunistiskt. Men förhoppningsvis för oss är det också bilden av vår önskan och vår avsikt att tro på och följa Gud (Himmelska Hemligheter 5639[2]) som, precis som med Rahab, så småningom kommer att rädda oss från oss själva och rädda allt om oss (hela Rahabs familj).

Därefter ska vi titta på dessa två män som ska spionera ut Jeriko men som går in till Rahab.
Kanske ett bättre ord än att "spionera" är att "espy", vilket innebär att observera men ännu mer att ta en mycket lång hård titt på hur en situation är. Om vi riktar det till oss själva talar vi om verklig självundersökning, om att titta på hur vi har varit och vad vi har tänkt, sagt och gjort eller inte. Vi kan bara undersöka oss själva ordentligt om vi har börjat ta på oss olika värderingar och sanningar och titta på oss själva i deras ljus (Läran om livet 6).

Det finns två män, inte en, och det beror på att vårt andliga liv innebär en kärlek till det som är sant och en kärlek till det som är bra (Himmelska Hemligheter 5194). När vi älskar och vill leva efter det som är sant, blir saker vi vet saker vi känner och vi har glädje av dem och gör dem.

Slutligen, notera hur dessa två män är dolda av Rahab högt upp på taket, under hennes torkande linstjälkar. I Ordet är allt högt en bild av att vara närmare Gud, närmare det som är sant (Gudomliga kärleken och visheten 103). Vi ser mer högt upp! Och linen är fibern från vilken våra andliga kläder - dessa sanningar igen - kan tillverkas. Och lin tillhandahåller linne som användes för översteprästens kläder.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9468


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 608, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 24:3, 8, 49, 40:14, 42:9, 16, 47:29

2 Mosebok 12:13, 22, 28, 14:21, 15:14, 15, 16, 23:31

3 Mosebok 20:9

4 Mosebok 13:1, 2, 17, 20, 25:1

5 Mosebok 4:39

Josua 2:9, 11, 24, 3:1, 5:1, 6:1, 2, 17, 22, 23, 25, 8:1, 9:10, 24, 21:44, 24:12

Domarboken 1:2, 23, 24, 3:28, 18:2, 10

1 Samuelsboken 19:12, 14

2 Samuelsboken 2:5, 6, 17:19, 20

Nehemja 6:16

Ester 8:17

Ordspråksboken 14:22

Matteus 1:5

Markus 6:30

Apostlagärningarna 9:25

1 Korinthierbrevet 8:4

Hebreerbrevet 11:1

Jakobsbrevet 2:25

Významy biblických slov

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

sände
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Jeriko
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Sköka
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

konungen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

natt
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

visste
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

vet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

taket
The roof of a house is its highest point, and the part most exposed to the sun. So it makes sense that in the Bible,...

Jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

hört
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

andra
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

himmelen
Himlarna är himmelska och andliga saker. Följaktligen är det inre saker, både av Herrens rike i himlen och på jorden. Detta hänvisar också till kyrkan,...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

ed
'To sware' is a binding.

barmhärtighet
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

tecken
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

fader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

moder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

bröder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

systrar
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

giver
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

fönstret
'Window' signifies truth in the light.

bodde
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

träffa
In natural language, to "meet" someone can be positive or negative: it can be a welcoming and greeting, or it can be "meeting" them in...

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

dagar
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

komma
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

fönster
'Window' signifies truth in the light.

blod
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

huvud
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

vänt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: