Josua 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Efter HERRENS tjänare Moses död sade HERREN till Josua, Nuns son, Moses tjänare:

2 »Min tjänare Mose är död; så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill giva dem, giva åt Israels barn.

3 Var ort som eder fot beträder har jag givit eder, såsom jag lovade Mose.

4 Från öknen till Libanon däruppe och ända till den stora floden, floden Frat, över hetiternas land och ända till Stora havet västerut skall edert område sträcka sig.

5 Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar; såsom jag har varit med Mose, så skall jag ock vara med dig; jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.

6 Var frimodig och oförfärad; ty du skall utskifta åt detta folk såsom arv det land som jag med ed har lovat deras fäder att giva dem.

7 Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den; vik icke av därifrån vare sig till höger eller till vänster; på det att du må hava framgång i allt vad du företager dig.

8 Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång.

9 Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.»

10 Då bjöd Josua folkets tillsyningsmän och sade:

11 »Gån igenom lägret och bjuden folket och sägen: 'Reden till reskost åt eder; ty om tre dagar skolen I gå över denna Jordan, för att komma in i och taga i besittning det land som HERREN, eder Gud, vill giva eder till besittning.'»

12 Men till rubeniterna och gaditerna och ena hälften av Manasse stam sade Josua:

13 »Tänken på det som HERRENS tjänare Mose bjöd eder, när han sade: 'HERREN, eder Gud, vill låta eder komma till ro och giva eder detta land.'

14 Edra hustrur, edra barn och eder boskap må nu stanna kvar i det land som Mose har givit eder här på andra sidan Jordan; men I själva, så många av eder som äro tappra stridsmän, skolen draga väpnade åstad i spetsen för edra bröder och hjälpa dem,

15 till dess att HERREN har låtit edra bröder komma till ro såväl som eder, när också de hava tagit i besittning det land som HERREN, eder Gud, vill giva dem. Sedan mån I vända tillbaka till det land som skall vara eder besittning; det mån I då taga i besittning, det land som HERRENS tjänare Mose har givit eder här på andra sidan Jordan, på östra sidan.»

16 svarade de Josua och sade: »Allt vad du har bjudit oss vilja vi göra, och varthelst du sänder oss, dit vilja vi gå.

17 Såsom vi i allt hava lytt Mose, så vilja vi ock lyda dig; allenast må HERREN, din Gud, vara med dig, såsom han var med Mose.

18 Var och en som är gensträvig mot dina befallningar och icke lyssnar till dina ord, vadhelst du bjuder honom, han skall bliva dödad. Allenast må du vara frimodig och oförfärad.»


Exploring the Meaning of Josua 1      

Joshua kapitel 1: Gud uppdrag Joshua

Josvas bok handlar om att komma in, erövra och bosätta sig. Israeliterna ska gå in och bo i det land som Gud lovat att ge dem, och där de hade bott många århundraden tidigare.

Joshua kapitel 1 inleder den här historien. Joshua har fått Israels barn ledning och han får i uppdrag att leda folket över floden Jordan och att ta landet. Den inre betydelsen av denna berättelse är inte en politisk men eftersom den är i Bibeln är den en personlig eller andlig. Kanaans land är vårt eget personliga liv (se Apocalypse Explained 569 [5]), som, liksom att ha några höga ideal och goda avsikter som representeras av Israels folk, också är mycket mänskliga i att vara självcentrerade, kritiska, giriga, dömande (du heter det!) - och dessa drag är representerade i Joshua-boken av flera av Kanaans stammar som har bosatt sig där Israel var i Egypten. Deras stamnamn har betydelser som "låg liggande" och "lerbor". Att erövra dem symboliserar vårt behov - med Guds hjälp - att övervinna dessa mänskliga brister med låg liv och istället ledas av Guds sanningar (Himmelska Hemligheter 4816).

Joshua får i uppdrag av Gud att leda folket (Himmelska Hemligheter 8595). Moses har dött och nu är Joshua ansvarig. Vid idrifttagning beskriver Gud flera saker som vi måste relatera till personligen. Först får vi veta att vi måste korsa floden Jordanien för att gå in i landet. En flod är en mycket bestämd gräns och detta säger att det finns en skarp skillnad mellan vårt gamla liv och vårt nya liv, utan grå nyanser.

Nästa Joshua berättas att varje plats som din fot trampar på ska vara din. Detta får fram vårt behov av att använda Guds sanningar praktiskt genom att leva och göra dem snarare än att intellektuellt bara tänka på dem, eftersom vår "fot" är den lägsta punkten i vår kropp som direkt rör vid marken (se Himmel och helvete 97). Marken vi går på är livet självt.

Sedan beskrivs gränserna till Kanaans land med namem och dessa ger oss idéer om vårt behov av att utmanas (vildmarken), att tänka väl (Libanon), att göra gott (hetiter) och mycket mer (Stora havet) . Då säger Gud att om vi fattar vårt beslut att leva Guds sanningar så kommer inget att kunna stå i vårt sätt.

Efter detta kommer de berömda orden "Var stark och mycket modig" (Himmelska Hemligheter 6343). Dessa kommer flera gånger i kapitel 1, för att uppmuntra oss och hålla oss i styrkan av Guds kraft. Vi får också höra att inte vända oss till höger eller vänster, vilket betyder att vi ska lyda Gud och göra vad som är rätt utan att avvika. Efter en bra start kan vi så enkelt sakta ner och vända oss bort.

Lagens bok ska inte avvika från vår mun utan vi måste meditera om den dag och natt och hålla den i vår mun, i vårt sinne, vårt hjärta och våra handlingar och våra avsikter.

Joshua ger sedan order till ledarna att göra folket redo att gå. Detta innebär för oss att vår insikt att vi måste följa Gud och erövra vårt liv måste smyga ner från vårt sinne till varje del av oss i den minsta detalj av detta och detta och till och med det. Och att alltid vara redo.

Den sista delen av kapitel 1 handlar om några av Israels stammar - Rubeniter, Gaditer och hälften av Manasse. Tidigare fattade dessa stammar beslutet att de hellre skulle bosätta sig på östra sidan av floden Jordan där det fanns bra betesmarker. Moses hade sagt till dem "Ja" men nu säger Joshua att innan de gör det måste alla män gå med alla in i Kanaän och slåss och först sedan återvända över Jordan för att vara med sina fruar och barn och flockar.

Detta säger oss att det finns plats i våra liv för yttre nöjen och ägodelar, men först när vi har ägt och levt Guds saker först (Himmelska Hemligheter 870).

   Studovat vnitřní smysl

Utforska innebörden av Joshua 1      

Joshua kapitel 1: Gud uppdrag Joshua

Josvas bok handlar om att komma in, erövra och bosätta sig. Israeliterna ska gå in och bo i det land som Gud lovat att ge dem, och där de hade bott många århundraden tidigare.

Joshua kapitel 1 inleder den här historien. Joshua har fått Israels barn ledning och han får i uppdrag att leda folket över floden Jordan och att ta landet. Den inre betydelsen av denna berättelse är inte en politisk men eftersom den är i Bibeln är den en personlig eller andlig. Kanaans land är vårt eget personliga liv (se Apocalypse Explained 569 [5]), som, liksom att ha några höga ideal och goda avsikter som representeras av Israels folk, också är mycket mänskliga i att vara självcentrerade, kritiska, giriga, dömande (du heter det!) - och dessa drag är representerade i Joshua-boken av flera av Kanaans stammar som har bosatt sig där Israel var i Egypten. Deras stamnamn har betydelser som "låg liggande" och "lerbor". Att erövra dem symboliserar vårt behov - med Guds hjälp - att övervinna dessa mänskliga brister med låg liv och istället ledas av Guds sanningar (Himmelska Hemligheter 4816).

Joshua får i uppdrag av Gud att leda folket (Himmelska Hemligheter 8595). Moses har dött och nu är Joshua ansvarig. Vid idrifttagning beskriver Gud flera saker som vi måste relatera till personligen. Först får vi veta att vi måste korsa floden Jordanien för att gå in i landet. En flod är en mycket bestämd gräns och detta säger att det finns en skarp skillnad mellan vårt gamla liv och vårt nya liv, utan grå nyanser.

Nästa Joshua berättas att varje plats som din fot trampar på ska vara din. Detta får fram vårt behov av att använda Guds sanningar praktiskt genom att leva och göra dem snarare än att intellektuellt bara tänka på dem, eftersom vår "fot" är den lägsta punkten i vår kropp som direkt rör vid marken (se Himmel och helvete 97). Marken vi går på är livet självt.

Sedan beskrivs gränserna till Kanaans land med namem och dessa ger oss idéer om vårt behov av att utmanas (vildmarken), att tänka väl (Libanon), att göra gott (hetiter) och mycket mer (Stora havet) . Då säger Gud att om vi fattar vårt beslut att leva Guds sanningar så kommer inget att kunna stå i vårt sätt.

Efter detta kommer de berömda orden "Var stark och mycket modig" (Himmelska Hemligheter 6343). Dessa kommer flera gånger i kapitel 1, för att uppmuntra oss och hålla oss i styrkan av Guds kraft. Vi får också höra att inte vända oss till höger eller vänster, vilket betyder att vi ska lyda Gud och göra vad som är rätt utan att avvika. Efter en bra start kan vi så enkelt sakta ner och vända oss bort.

Lagens bok ska inte avvika från vår mun utan vi måste meditera om den dag och natt och hålla den i vår mun, i vårt sinne, vårt hjärta och våra handlingar och våra avsikter.

Joshua ger sedan order till ledarna att göra folket redo att gå. Detta innebär för oss att vår insikt att vi måste följa Gud och erövra vårt liv måste smyga ner från vårt sinne till varje del av oss i den minsta detalj av detta och detta och till och med det. Och att alltid vara redo.

Den sista delen av kapitel 1 handlar om några av Israels stammar - Rubeniter, Gaditer och hälften av Manasse. Tidigare fattade dessa stammar beslutet att de hellre skulle bosätta sig på östra sidan av floden Jordan där det fanns bra betesmarker. Moses hade sagt till dem "Ja" men nu säger Joshua att innan de gör det måste alla män gå med alla in i Kanaän och slåss och först sedan återvända över Jordan för att vara med sina fruar och barn och flockar.

Detta säger oss att det finns plats i våra liv för yttre nöjen och ägodelar, men först när vi har ägt och levt Guds saker först (Himmelska Hemligheter 870).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 66, 901, 1408, 2788, 3693, 4289, 4495, ...

Apocalypse Revealed 444, 505


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532, 569, 600

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 41, 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 12:7, 15:18, 17:8, 39:2, 3

2 Mosebok 24:13

4 Mosebok 11:28, 26:53, 27:18, 20, 32:20, 21, 25, 31, 33:53

5 Mosebok 1:8, 21, 3:18, 28, 4:2, 5:1, 32, 7:24, 9:1, 11:24, 17:12, 18, 19, 20:1, 29:8, 31:6, 7, 8, 23, 34:5, 9

Josua 1:6, 9, 18, 3:2, 7, 4:12, 14, 5:6, 6:27, 8:1, 10:8, 25, 11:15, 13:6, 14:9, 18:3, 21:43, 44, 22:1, 2, 23:6

1 Samuelsboken 10:7, 17:37

2 Samuelsboken 14:17

1 Konungaboken 1:37, 10:29

1 Krönikeboken 5:18, 26:32, 28:20

2 Krönikeboken 15:7, 20:7, 11, 26:5

Esra 10:4

Nehemja 8:17, 9:23

Psaltaren 1:2, 80:19, 119:97

Jesaja 8:12

Jeremia 1:8

Daniel 10:19

Haggai 2:4, 5

Apostlagärningarna 7:5, 18:10

Romarbrevet 13:1

Galaterbrevet 3:16

1 Timotheosbrevet 4:15

2 Timotheosbrevet 2:1

Hebreerbrevet 13:5, 9

Významy biblických slov

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tjänare
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Död
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Josua
Joshua nämns första gången i 2 Mosebok 17, där han uppmanas att välja ut män för att slåss för Israels barn mot amalekiterna i öknen....

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Jordan
Floden Jordan separerar Kanaans land från länderna i öster. Denna separation representerar uppdelningen av det mänskliga sinnet i en inre del och en yttre del,...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Fot
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

öknen
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Libanon
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

floden
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

frat
The river Euphrates signifies, in Psalms 80:9, 10, signifies the sensual and scientific principle.

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ed
'To sware' is a binding.

fäder
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

hålla
”Att hålla” i Bibeln har i allmänhet att göra med att kontrollera livets verkliga handlingar, men i vissa fall kan det innebära att man håller...

mun
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

natt
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

håller
”Att hålla” i Bibeln har i allmänhet att göra med att kontrollera livets verkliga handlingar, men i vissa fall kan det innebära att man håller...

vägar
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

lägret
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

dagar
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

komma
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

hälften
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

stam
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

boskap
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

bröder
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

svarade
Att "svara" indikerar i allmänhet ett tillstånd av andlig mottaglighet. I slutändan innebär detta att vi är mottagliga för Herren, som ständigt försöker hälla riktiga...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Arise! (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Be Strong and Courageous Door Handle Sign
This decorative door handle sign reminds you that God is always with you and that you can reach out to Him. Read and reflect on a passage from the Heavenly Doctrines for the New Church.
Activity | Ages over 15

 Books of Joshua and Judges Multiple Choice Review
Review events from the books of Joshua and Judges with a multiple-choice activity.
Activity | Ages 9 - 13

 Courage
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Making a Memorial of Passing over Jordan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Plants of the Word
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Qualities of a Hero Review of Joshua and Judges
Identify heroes who showed courage, obedience to the Lord, strength and trust in the Lord. Choose additional qualities shown in Judges.
Activity | Ages 9 - 13

 Qualities of Joshua, Hero for the Lord
Identify stories in which Joshua demonstrates heroic qualities such as bravery, kindness, responsibility, loyalty, honesty, perseverance, strength and obedience.
Project | Ages 9 - 13

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Review of Joshua and Judges Crossword Puzzle
Review events from the books of Joshua and Judges by completing a crossword puzzle.
Activity | Ages 9 - 13

 Review Questions for the Book of Joshua
Review questions for the book of Joshua.
Activity | Ages 9 - 13

 The Call of Joshua
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord in Heaven
The sun of heaven can always be seen. This is comforting to the angels because that is where they see the Lord, always with them. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 2, for ages 7-8.
Religion Lesson | Ages 7 - 8

 Why Was Joshua a Hero?
Read clues from Deuteronomy and Joshua to discover why Joshua was a hero.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: