Jeremia 47

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← Jeremia 46   Jeremia 48 →

1 Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HE ENS ord om filistéerna, förrän Farao hade intagit Gasa.

2 Så säger HE EN: Se, vatten stiga upp norrifrån och växa till en översvämmande ström; de översvämma landet och allt vad däri är, städerna med dem som bo därinne. Och människorna ropa, alla landets inbyggare jämra sig

3 När bullret höres av hans hingstars hovslag, när hans vagnar dåna, när hans hjuldon rassla, då se ej fäderna sig om efter barnen, så maktlösa stå de

4 inför den dag som kommer med fördärv över alla filistéer, med undergång för alla dem som äro kvar till att försvara Tyrus och Sidon. Ty HE EN skall fördärva filistéerna, kvarlevan från Kaftors ö.

5 Skallighet stundar för Gasa, det är förbi med Askelon, med kvarlevan i deras dalbygd. Huru länge skall du rista märken på dig?

6 Ack ve! Du HE ENS svärd, när skall du äntligen få ro, Drag dig tillbaka i din skida, vila dig och var stilla.

7 Dock, huru skulle det kunna få ro, då det är HE ENS bud det utför? Mot Askelon, mot Kustlandet vid havet, mot dem har han bestämt det.

← Jeremia 46   Jeremia 48 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 113

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 705, 1197, 1201, 2240, 3708, 5321, 6015 ...

The Lord 4, 53

Faith 53

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 4


Přeložit:
Sdílet: