Hosea 5

Studovat vnitřní smysl

Swedish (1917)         

← Hosea 4   Hosea 6 →

1 Hören detta, I präster, akten härpå, I av Israels hus, och I av konungens hus, lyssnen härtill; ty eder gäller domen. Ty I haven varit en snara för Mispa och ett nät, utbrett på Tabor.

2 Mitt under sitt offrande har man sjunkit allt djupare, men jag skall bliva ett tuktoris för allasammans.

3 Jag känner Efraim, och Israel är icke fördold för mig. Du Efraim, du har ju nu blivit en sköka, Israel har orenat sig.

4 De lägga sig icke vinn om att vända tillbaka till sin Gud, ty en trolöshetens ande bor i deras bröst, och HE EN känna de icke.

5 Men Israels stolthet vittnar emot honom, och Israel och Efraim komma på fall genom sin missgärning; Juda kommer ock på fall jämte dem.

6 Om de än med får och fäkreatur gå åstad för att söka HE EN, så finna de honom ändå icke; han har dragit sig undan från dem.

7 Mot HE EN hava de handlat trolöst, ja, de hava fött barn som icke äro hans. Därför skall nu en nymånadsdag förtära dem, jämte det som de fingo på sin del.

8 Stöten i basun i Gibea, i trumpet i ama, blåsen larmsignal i Bet-Aven. Fienden är efter dig, Benjamin!

9 Efraim skall varda ödelagt på straffets dag; mot Israels stammar kungör jag vad visst är.

10 Juda furstar hava blivit råmärkflyttares likar; över dem skall jag utgjuta min vrede såsom vatten.

11 Efraim lider förtryck, och hans rätt våldföres, ty han har tagit sig till att vandra efter tomma stadgar.

12 Därför är jag nu för Efraim såsom mal och för Juda hus såsom röta i benen.

13 Och Efraim har märkt sin sjukdom och Juda sitt sår; därför har Efraim gått till Assur och sänt bud till Jarebs-konungen. Men denne skall icke kunna hela eder; edert sår skall icke bliva läkt.

14 Ty jag skall vara såsom ett lejon mot Efraim och såsom ett ungt lejon mot Juda hus. Själv griper jag mitt rov och går bort därmed; jag släpar det bort utan räddning.

15 Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

← Hosea 4   Hosea 6 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 188


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 1186, 3881, 4592, 5354, 5585, 5895, 8999, ...

Apocalypse Revealed 134

The Lord 48

Sacred Scripture 79

True Christianity 156, 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 502, 962

Scriptural Confirmations 4, 54

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

5 Mosebok 27:17, 32:39

Domarboken 4:6, 12, 6:6, 19:13

1 Samuelsboken 7:5, 6, 16

2 Konungaboken 15:19

2 Krönikeboken 28:16, 21

Job 10:7, 16

Psaltaren 88:17, 107:6, 13, 19, 28

Ordspråksboken 1:28, 11:5

Jesaja 3:8, 9, 10:29, 26:16

Jeremia 11:7

Klagovisorna 3:10, 40

Hesekiel 23:5

Hosea 1:2, 2:12, 3:5, 4:1, 11, 12, 15, 6:7, 9, 7:10, 11, 12, 13, 8:1, 9, 11, 13, 9:7, 10:6, 13:5, 6, 7, 14:2

Joel 1:2

Amos 3:1, 8:12

Mika 6:13

Word/Phrase Explanations

präster
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

konungens
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

snara
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

Mispa
'Mizpah,' as in Genesis 31:49, signifies the quality of the Lord’s presence with people who are principled in the goods of works, or with the...

nät
To cast the net on the right side,' as in John 21:6, signifies teaching the good of life.

efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

sköka
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

tillbaka
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stolthet
'Pride' signifies the love of self.

missgärning
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

får
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

söka
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

gibea
Gibeah, as in 2 Samuel 6, signifies the natural or ultimate principle of the church. Gibeah, Ramah, and Bethaven, as in Hosea 5:8, denote those...

trumpet
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

ama
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

stammar
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

vatten
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

sjukdom
'The sickness prior to death means a movement towards regeneration, so the next stage towards it. A person is by nature in a state of...

ansikte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...


Přeložit: