Hosea 11

Studovat vnitřní smysl

Swedish (1917)         

← Hosea 10   Hosea 12 →

1 När Israel var ung, fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son.

2 Men ju mer de hava blivit kallade, dess mer hava de dragit sig undan; de frambära offer åt Baalerna, och åt belätena tända de offereld.

3 Och likväl var det jag som lärde Efraim att , och som tog dem upp i mina armar. Men de förstodo icke att jag ville hela dem.

4 Med lena band drog jag dem, med kärlekens tåg; jag lättade oket över deras halsar, jag sänkte mig ned till dem och gav dem föda.

5 Borde de då icke få vända tillbaka till Egyptens land eller få Assur till sin konung, eftersom de icke vilja omvända sig?

6 Ja, svärdet skall rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig, för deras anslags skull.

7 Ty mitt folks håg står till avfall från mig; och huru mycket man än kallar dem till den som är därovan, så höjer sig ändå ingen.

8 Men huru skall jag kunna giva dig till pris, Efraim, och låta dig fara, Israel? Icke kan jag giva dig till pris såsom Adma och låta det gå dig såsom Seboim? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.

9 Jag vill icke låta dig känna min vredes glöd, jag skall icke vidare fördärva Efraim. Ty jag är Gud och icke en människa; helig är jag bland eder, och med vrede vill jag ej komma.

10 Efter HE EN skola de så draga åstad, och han skall ryta såsom ett lejon; ja, han skall upphäva ett rytande, och hans barn skola då med bävan samlas västerifrån;

11 såsom fåglar skola de med bävan komma från Egypten och såsom duvor från Assurs land. Och sedan skall jag låta dem bo kvar i sina hus, säger HE EN.

12 Efraim har omvärvt mig med lögn och Israels hus med svek Juda är alltjämt trolös mot Gud, mot den Helige, den Trofaste.

← Hosea 10   Hosea 12 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 194


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 588, 870, 1165, 1186, 1462, 1502, 2135, ...

Apocalypse Revealed 238, 241, 471, 503, 543, 624, 757

Sacred Scripture 79

True Christianity 247


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 278, 324, 448, 601, 654, 724, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

2 Mosebok 4:22, 15:26, 19:4

3 Mosebok 26:25

4 Mosebok 23:19

5 Mosebok 1:31, 29:22, 32:12, 14, 25, 33:3, 27

2 Konungaboken 17:14

2 Krönikeboken 36:15

Psaltaren 78:38, 85:4

Jesaja 11:11, 26:10, 30:1, 43:4, 63:15

Jeremia 2:2, 7:25, 26, 8:5, 9:6, 25:30, 30:11, 31:3, 20, 44:5, 50:4

Hesekiel 16:22, 28:26

Hosea 4:17, 6:4, 7:16, 9:3, 10:6, 12:1, 13:2

Amos 4:6, 8, 9, 10, 11

Sakaria 8:7, 8, 10:10

Matteus 2:15

Johannes 5:40

Uppenbarelseboken 10:3

Word/Phrase Explanations

kär
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Baalerna
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...


To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

tillbaka
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

svärdet
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

hjärta
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

vrede
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

lejon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

fåglar
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

duvor
'A turtle dove' and 'young pigeon,' as in Genesis 15:9, represents exterior and interior spiritual things.

bo
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

svek
Guile signifies to deceive and seduce for a deliberate purpose.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.


Přeložit: