Haggai 2

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← Haggai 1  

1 Detta skedde på tjugufjärde dagen i sjätte månaden av konung Darejaves' andra regeringsår.

2 I sjunde månaden, på tjuguförsta dagen i månaden, kom HE ENS ord genom profeten Haggai han sade:

3 Säg till Serubbabel, Sealtiels son Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket:

4 Leva icke ännu bland eder män kvar, som hava sett detta hus i dess forna härlighet? Och hurudant sen I det nu vara? Är det icke såsom intet i edra ögon?

5 Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger HE EN; och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son; och varen frimodiga och arbeten, alla I som hören till folket i landet, säger HE EN; ty jag är med eder, säger HE EN Sebaot.

6 Det förbund som jag slöt med eder, när I drogen ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbliva ibland eder; frukten icke.

7 Ty så säger HE EN Sebaot: Ännu en gång, inom en liten tid, skall jag komma himmelen och jorden, havet och det torra att bäva;

8 och alla hednafolk skall jag komma att bäva, och så skola dyrbara håvor från alla hednafolk föras hit; och jag skall fylla detta hus med härlighet, säger HE EN Sebaot.

9 Ty mitt är silvret, och mitt är guldet, säger HE EN Sebaot.

10 Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HE EN Sebaot; och på denna plats skall jag låta friden råda, säger HE EN Sebaot.

11 På tjugufjärde dagen i nionde månaden av Darejaves' andra regeringsår kom HE ENS ord till profeten Haggai; han sade:

12 Så säger HE EN Sebaot: Fråga prästerna om lag och säg:

13 »Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken kommer vid något bakat eller kokt, eller vid vin eller olja, eller vid något annat som man förtär, månne detta därigenom bliver heligt?» Prästerna svarade och sade: »Nej.»

14 Åter frågade Haggai: »Om den som har blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, månne det då bliver orenat?» Prästerna svarade och sade: »Ja.»

15 Då tog Haggai till orda och sade: »Så är det med detta folk och så är det med detta släkte inför mig, säger HE EN, och så är det med allt deras händers verk: vad de där offra, det är orent.

16 Och given nu akt på huru det hittills har varit, före denna dag, och under tiden innan man ännu hade begynt lägga sten på sten till HE ENS tempel

17 huru härförinnan, om någon kom till en sädesskyl som skulle giva tjugu mått, den gav allenast tio, och huru, om någon kom till vinpressen för att ösa upp femtio kärl, den gav allenast tjugu.

18 Vid allt edra händers arbete slog jag eder säd med sot och rost och hagel, och likväl vänden I eder icke till mig, säger HE EN.

19 Given alltså akt på huru det hittills har varit, före denna dag; ja, given akt på huru det har varit före tjugufjärde dagen i nionde månaden, denna dag då grunden har blivit lagd till HE ENS tempel.

20 Finnes någon säd ännu i kornboden? Nej; och varken vinträdet eller fikonträdet eller granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag skall jag giva välsignelse.»

21 Och HE ENS ord kom för andra gången till Haggai, på tjugufjärde dagen i samma månad; han sade:

22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare: Jag skall komma himmelen och jorden att bäva;

23 jag skall omstörta konungatroner och göra hednarikenas makt till intet; jag skall omstörta vagnarna med sina kämpar, och hästarna skola stupa med sina ryttare. Den ene skall falla för den andres svärd.

24 På den tiden, säger HE EN Sebaot, skall jag taga dig, min tjänare Serubbabel, Sealtiels son, säger HE EN, och skall akta dig såsom min signetring; ty dig har jag utvalt, säger HE EN Sebaot.

← Haggai 1  
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 232

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 28, 1551, 2252, 3780, 3813, 4759, 5321 ...

Apocalypse Revealed 191, 298, 306, 331, 437, 694, 913

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet 287

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: