Haggai 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Detta skedde på tjugufjärde dagen i sjätte månaden av konung Darejaves' andra regeringsår.

2 I sjunde månaden, på tjuguförsta dagen i månaden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai han sade:

3 Säg till Serubbabel, Sealtiels son Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket:

4 Leva icke ännu bland eder män kvar, som hava sett detta hus i dess forna härlighet? Och hurudant sen I det nu vara? Är det icke såsom intet i edra ögon?

5 Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN; och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son; och varen frimodiga och arbeten, alla I som hören till folket i landet, säger HERREN; ty jag är med eder, säger HERREN Sebaot.

6 Det förbund som jag slöt med eder, när I drogen ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbliva ibland eder; frukten icke.

7 Ty så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång, inom en liten tid, skall jag komma himmelen och jorden, havet och det torra att bäva;

8 och alla hednafolk skall jag komma att bäva, och så skola dyrbara håvor från alla hednafolk föras hit; och jag skall fylla detta hus med härlighet, säger HERREN Sebaot.

9 Ty mitt är silvret, och mitt är guldet, säger HERREN Sebaot.

10 Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och på denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot.

11 På tjugufjärde dagen i nionde månaden av Darejaves' andra regeringsår kom HERRENS ord till profeten Haggai; han sade:

12 säger HERREN Sebaot: Fråga prästerna om lag och säg:

13 »Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken kommer vid något bakat eller kokt, eller vid vin eller olja, eller vid något annat som man förtär, månne detta därigenom bliver heligt?» Prästerna svarade och sade: »Nej.»

14 Åter frågade Haggai: »Om den som har blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, månne det då bliver orenat?» Prästerna svarade och sade: »Ja.»

15 Då tog Haggai till orda och sade: »Så är det med detta folk och så är det med detta släkte inför mig, säger HERREN, och så är det med allt deras händers verk: vad de där offra, det är orent.

16 Och given nu akt på huru det hittills har varit, före denna dag, och under tiden innan man ännu hade begynt lägga stensten till HERRENS tempel

17 huru härförinnan, om någon kom till en sädesskyl som skulle giva tjugu mått, den gav allenast tio, och huru, om någon kom till vinpressen för att ösa upp femtio kärl, den gav allenast tjugu.

18 Vid allt edra händers arbete slog jag eder säd med sot och rost och hagel, och likväl vänden I eder icke till mig, säger HERREN.

19 Given alltså akt på huru det hittills har varit, före denna dag; ja, given akt på huru det har varit före tjugufjärde dagen i nionde månaden, denna dag då grunden har blivit lagd till HERRENS tempel.

20 Finnes någon säd ännu i kornboden? Nej; och varken vinträdet eller fikonträdet eller granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag skall jag giva välsignelse

21 Och HERRENS ord kom för andra gången till Haggai, på tjugufjärde dagen i samma månad; han sade:

22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare: Jag skall komma himmelen och jorden att bäva;

23 jag skall omstörta konungatroner och göra hednarikenas makt till intet; jag skall omstörta vagnarna med sina kämpar, och hästarna skola stupa med sina ryttare. Den ene skall falla för den andres svärd.

24 På den tiden, säger HERREN Sebaot, skall jag taga dig, min tjänare Serubbabel, Sealtiels son, säger HERREN, och skall akta dig såsom min signetring; ty dig har jag utvalt, säger HERREN Sebaot.

  


Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 231, 232


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 28, 1551, 2252, 3780, 3813, 4759, 5321, ...

Apocalypse Revealed 191, 298, 306, 331, 437, 694, 913

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 220, 242, 253, 355, 365, 400, ...

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

2 Mosebok 19:4, 6, 24:3, 8

4 Mosebok 19:22

5 Mosebok 28:22, 33:10

Josua 1:6, 9

1 Samuelsboken 12:20

1 Konungaboken 8:10, 11

1 Krönikeboken 22:5

2 Krönikeboken 15:6

Esra 3:11, 12, 4:24

Jobb 9:6

Job 41:3

Psaltaren 65:5

Predikaren 10:1

Höga Visan 8:6

Jesaja 13:13, 60:7, 64:10, 66:3

Hesekiel 38:21, 43:5

Daniel 2:44, 45

joel 14

Amos 4:6, 8, 9, 10, 11

Mika 5:9

Haggai 1:1, 6, 9, 11, 13

Sakaria 4:6, 10, 8:9, 11, 15, 12:9

Malaki 2:7

Matteus 6:33, 24:29

Markus 13:8

Lukas 11:17

Johannes 15:16

Apostlagärningarna 9:15

2 Timotheosbrevet 1:7

Hebreerbrevet 12:26

Významy biblických slov

sjätte
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

månaden
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

andra
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

profeten
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Serubbabel
Zerubbabel, mentioned in Zech. 4, represents the Lord.

Son
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

sett
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

sebaot
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

Egypten
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

stå
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

himmelen
Himlarna är himmelska och andliga saker. Följaktligen är det inre saker, både av Herrens rike i himlen och på jorden. Detta hänvisar också till kyrkan,...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

komma
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

fylla
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

större
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Plats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

prästerna
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

kött
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

kommer vid
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

Vin
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

olja
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

svarade
Att "svara" indikerar i allmänhet ett tillstånd av andlig mottaglighet. I slutändan innebär detta att vi är mottagliga för Herren, som ständigt försöker hälla riktiga...

orda
Att "svara" indikerar i allmänhet ett tillstånd av andlig mottaglighet. I slutändan innebär detta att vi är mottagliga för Herren, som ständigt försöker hälla riktiga...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

sten
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

tjugu
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

tio
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

femtio
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

arbete
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

slog
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

Hagel
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

välsignelse
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

Månad
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

tjänare
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Rebuilding the Temple
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Rebuilding the Temple (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Rebuilding the Temple (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Rebuilding the Temple (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Lord's House
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: