Habackuk 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.

2 Och HERREN svarade mig och sade: Skriv upp din syn, och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift, så att den lätt kan läsas.

3 Ty ännu måste synen vänta på sin men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva.

4 Se, uppblåst och orättrådig är dennes själ i honom; men den rättfärdige skall leva genom sin tro.

5 Ty såsom vinet icke är att lita på, så skall denne övermodige ej bestå, om han ock spärrar upp sitt gap såsom dödsriket och är omättlig såsom döden, om han ock har församlat till sig alla folk och hämtat tillhopa till sig alla folkslag.

6 Sannerligen, de skola allasammans stämma upp en visa över honom, ja, en smädesång om honom med välbetänkta ord; man skall säga: Ve dig som hopar vad som icke är ditt och belastar dig med utpantat gods -- men för huru länge!

7 Sannerligen, oförtänkt skola borgenärer resa sig mot dig och anfäktare vakna upp mot dig, och du skall bliva ett byte för dem.

8 Såsom du själv har plundrat många folk, så skola ock alla andra folk få plundra dig, för dina blodsdåd mot människor och ditt våld mot länder, mot städer och alla som bo i dem.

9 Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus, för att kunna bygga ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld!

10 Med dina rådslag drager du skam över ditt hus, i det att du gör ände på många folk och så syndar mot dig själv.

11 Ty stenarna i muren skola ropa, och bjälkarna i trävirket skola svara dem.

12 Ve dig som bygger upp städer med blodsdåd och befäster orter med orättfärdighet!

13 Se, av HERREN Sebaot är det ju sagt: »Så möda sig folken för det som skall förbrännas av elden- och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall bliva till intet.»

14 Ty jorden skall varda full av HERRENS härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.

15 Ve dig som iskänker vin åt din nästa och blandar ditt gift däri och berusar honom, för att få skåda hans blygd!

16 Med skam skall du få mätta dig i stället för med ära. Ja, du skall också själv få dricka, till dess du ligger där med blottad förhud. Kalken skall i sin ordning räckas dig av HERRENS hand, och smälek skall hölja din ära.

17 Ty över dig skall komma en hemsökelse, lik Libanons, och en förhärjelse, lik den som skrämmer bort dess djur, för dina blodsdåd mot människor och ditt våld mot länder, mot städer och alla som bo i dem.

18 Vad kan ett skuret beläte hjälpa, eftersom en snidare vill slöjda sådant? Och vad ett gjutet beläte, en falsk vägvisare, eftersom dess formare så förtröstar därpå, att han gör sig stumma avgudar?

19 Ve dig som säger till stocken: »Vakna!», och till döda stenen: »Vakna upp!» Kan en sådan giva någon vägvisning? Visst är den överdragen med guld och silver, men alls ingen ande är däri.

20 Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.Exploring the Meaning of Habackuk 2      

Napsal(a) Rev. George McCurdy

Israel’s disregard for spiritual things necessitated the Lord’s coming. The Lord spoke through Habakkuk to tell the Jewish Church what kind of battle would take place with His advent.

The Lord spoke about spiritual issues from what other nations saw. In reality, the other nations represented how distanced the Jewish Church had become from Him. The love of self was growing. Alongside of this growth, the people of the church were growing vile. Other nations (the Lord) noted these changes, and it caused them to hold Israel in contempt.

What did the other nations see? They saw Israel’s pride puffing up their own intelligence. The other nations saw that the church judged from externals alone. They noted that Israel was hatching doctrine out of falsities.

When the Lord comes, He tells the church that those who lead others astray will be made ashamed. The Lord tells them that the self-serving falsities will profit the evil nothing. What will last to eternity? The Divine Human.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 2      

Napsal(a) Rev. George McCurdy

Israel’s disregard for spiritual things necessitated the Lord’s coming. The Lord spoke through Habakkuk to tell the Jewish Church what kind of battle would take place with His advent.

The Lord spoke about spiritual issues from what other nations saw. In reality, the other nations represented how distanced the Jewish Church had become from Him. The love of self was growing. Alongside of this growth, the people of the church were growing vile. Other nations (the Lord) noted these changes, and it caused them to hold Israel in contempt.

What did the other nations see? They saw Israel’s pride puffing up their own intelligence. The other nations saw that the church judged from externals alone. They noted that Israel was hatching doctrine out of falsities.

When the Lord comes, He tells the church that those who lead others astray will be made ashamed. The Lord tells them that the self-serving falsities will profit the evil nothing. What will last to eternity? The Divine Human.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 226


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 586, 643, 1073, 5120, 6669, 8869, 8932, ...

Apocalypse Revealed 191, 204, 213, 459, 567, 672, 721, ...

Doctrine of the Lord 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 235, 240, 587, 650, 746, 960, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

4 Mosebok 23:19

Domarboken 17:4

Jobb 31:38, 37:20

Psaltaren 11:4, 72:19, 76:9, 85:9, 115:4

Ordspråksboken 22:23, 27:20

Jesaja 5:8, 7:4, 8:1, 11:9, 14:6, 21:6, 33:1, 6, 44:9, 10, 17

Jeremia 2:8, 27, 10:8, 17:11, 22:13, 23, 50:10, 18, 51:13, 53, 58

Klagovisorna 3:26

Hesekiel 30:9, 33:7

Daniel 7:1, 8:17, 19

Mika 2:4, 7:7

Habackuk 1:15, 3:3

Sefanja 1:7

Sakaria 10:2

Lukas 12:21, 19:40

Romarbrevet 1:17

Galaterbrevet 3:11

Hebreerbrevet 10:37, 38

Uppenbarelseboken 8:1

Významy biblických slov

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

svarade
Att "svara" indikerar i allmänhet ett tillstånd av andlig mottaglighet. I slutändan innebär detta att vi är mottagliga för Herren, som ständigt försöker hälla riktiga...

syn
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

vänta
'To linger,' as in Genesis 19:16, signifies resistance from the nature of evil. Lingering' signifies a state of doubt. When a state of life passes...

kommer
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

själ
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

tro
In the modern world, we’re used to thinking of “faith” as primarily an emotional state. When Swedenborg talks about “faith” – which his books do...

dödsriket
'Hell,' as mentioned in Jonah 2:3, signifies the earth below.

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

många
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

våld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

Bo
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Vinning
'Lucre or gain' signifies every thing false derived from evil which perverts the judgment.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

näste
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

skam
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

bygger
Det finns verkligen två betydelser för "bygga" i Bibeln. När något byggs för första gången, eller byggs i den mest typiska meningen, betyder det att...

städer
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

sebaot
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

trötta
On the surface, it appears that Swedenborg gives two different representations for “weariness.” In discussing Genesis - where Esau and later Jacob are described as...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

Full
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

kunskap
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

mätta
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

dricka
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

Libanons
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

djur
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

guld
'Money' relates to truth.

silver
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heliga
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Come unto Me
Activity | Ages 4 - 14


Přeložit: