1 Mosebok 10

Studovat vnitřní smysl

Swedish (1917)         

← 1 Mosebok 9   1 Mosebok 11 →

1 Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.

2 Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

3 Gomers söner voro Askenas, ifat och Togarma.

4 Javans söner voro Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna.

5 Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.

6 Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.

7 Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, aema och Sabteka. aemas söner voro Saba och Dedan.

8 Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

9 Han var ock en väldig jägare inför HE EN; därför plägar man säga: »En väldig jägare inför HE EN såsom Nimrod

10 Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.

11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, ehobot-Ir och Kela,

12 och därtill esen mellan Nineve och Kela; detta är »den stora staden».

13 Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,

14 patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

15 Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

16 så ock jebuséerna, amoréerna, girgaséerna,

17 hivéerna, arkéerna, sinéerna,

18 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,

19 så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.

20 Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.

21 Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner.

22 Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.

23 Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.

24 Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

25 Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.

26 Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

27 Hadoram, Usal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

30 Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget.

31 Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.

32 Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.

← 1 Mosebok 9   1 Mosebok 11 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Caelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

4 Mosebok 24:24

5 Mosebok 2:23, 32:8

Josua 9:7

Domarboken 6:4

1 Samuelsboken 13:18, 26:6

1 Konungaboken 9:28

1 Krönikeboken 1:1, 4, 8, 17

2 Krönikeboken 14:12

Ester 10:1

Job 1:1, 15

Jesaja 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremia 46:9, 47:4, 51:27

Hesekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jona 1:2

Nahum 1

Sakaria 5:11

Word/Phrase Explanations

Sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

Jafet
Japhet' signifies the people who constitute the external church and correspond to the internal.

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Gomer
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

Togarma
'Togarmah,' as in Ezekiel 27:14, signifies people in internal worship.

havsländer
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

Kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Havila
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

Nimrod
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

rike
In the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. In a more specific sense, a kingdom represents a church in regards...

Nineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

filistéerna
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Sidon
'Sidon' denotes people who possess celestial and spiritual riches which are knowledges.

förstfödde
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Gerar
Gerar, as in Genesis 10:19, signifies those things which are revealed concerning faith.

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

broder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

Joktan
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.


Přeložit: