1 Mosebok 10

Studovat vnitřní smysl

           

1 Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.

2 Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

3 Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.

4 Javans söner voro Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna.

5 Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.

6 Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.

7 Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.

8 Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

9 Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: »En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod

10 Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.

11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,

12 och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är »den stora staden».

13 Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,

14 patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

15 Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

16 så ock jebuséerna, amoréerna, girgaséerna,

17 hivéerna, arkéerna, sinéerna,

18 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,

19 så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.

20 Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.

21 Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers Söner.

22 Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.

23 Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.

24 Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

25 Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.

26 Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

27 Hadoram, Usal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

30 Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget.

31 Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.

32 Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.

  

Exploring the Meaning of 1 Mosebok 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

4 Mosebok 24:24

5 Mosebok 2:23, 32:8

Josua 9:7

Domarboken 6:4

1 Samuelsboken 13:18, 26:6

1 Konungaboken 9:28

1 Krönikeboken 1:1, 4, 8, 17

2 Krönikeboken 14:12

Ester 10:1

Jobb 1:1, 15

Jesaja 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremia 46:9, 47:4, 51:27

Hesekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jona 1:2

Nahum 1

Sakaria 5:11

Významy biblických slov

Noas
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

söner
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

Jafet
Japhet' signifies the people who constitute the external church and correspond to the internal.

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

Jafets
Japhet' signifies the people who constitute the external church and correspond to the internal.

Gomer
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

Magog
'Magog' signifies people in external natural worship.

Tiras
'Tiras,' as in Genesis 10:2, was one of the nations practicing external worship corresponding with internal. These nations, in an internal sense, signify several doctrines,...

Togarma
'Togarmah,' as in Ezekiel 27:14, signifies people in internal worship.

havsländer
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

Misraim
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

Kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Havila
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

födde
Att tigga eller bli född är mycket lik betydelse som födelse: Det representerar ett andligt tillstånd som leder till nästa andliga tillstånd. "Beget" är emellertid...

Nimrod
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

byggde
Att bygga något innebär generellt att sätta ihop en mängd enklare bitar för att skapa en användbar och mer komplex struktur, som att bygga ett...

Nineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

Kela
Calah (Gen. 10:12) signifies falsity derived from evil lusts.

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ludéerna
'Lydians,' as in Jeremiah 46:8, signify fact based rituals.

filistéerna
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

förstfödde
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

hivéerna
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

hamatéerna
A 'Hamathite' signifies variety of idolatry.

Gerar
Gerar, as in Genesis 10:19, signifies those things which are revealed concerning faith.

Gasa
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

äldre
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

broder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

blev
Att tigga eller bli född är mycket lik betydelse som födelse: Det representerar ett andligt tillstånd som leder till nästa andliga tillstånd. "Beget" är emellertid...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, signifies the falsification of doctrine. In Jeremiah...

LUD
'Lud,' as in Genesis 10:22, signifies the knowledge of truth.

aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

Hul
'Hul' signifies so many several kinds of knowledges derived from the knowledges of good.

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

Joktan
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.

Almodad
Almodad (Genesis 10:26) was a ritual of the ancient church amongst the posterity of Eber.

Selef
'Sheleph,' as in Genesis 10:26, is a ritual of the worship of the church called Eber.

Hasarmavet
'Hazarmaveth,' as mentioned in Genesis 10:26, signifies a ritual of the worship of the church called Eber.

Jera
'Jerah,' in Genesis 10:27, is a ritual of the church called 'Eber.'

Hadoram
Hadoram, as mentioned in Genesis 27, signifies a ritual of the church called 'Eber.'

Obal
'Obal,' as in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber.

Abimael
Abimael, in Genesis 10:28, represents one of the ritual forms of the church called Eber. See Secrets of Heaven 1245. Abimael was the son of...

ofir
'Ophir,' as in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called 'Eber.' Gold of Ophir,' as in Isaiah 8:13 and Psalm 45, signifies spiritual...

Joktans
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.


Přeložit: