Hesekiel 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 Och du, människobarn, tag dig ett skarpt svärd och bruka det såsom rakkniv, och för det över ditt huvud och din haka; tag dig så en vågskål och dela det avrakade håret.

2 En tredjedel skall du bränna upp i eld mitt i staden, när belägringsdagarna hava gått till ända; en tredjedel skall du taga ut och slå den med svärdet där runt omkring; och en tredjedel skall du strö ut för vinden, och mitt svärd skall jag draga ut efter dem.

3 Men några få strån skall du taga undan därifrån, och dem skall du knyta in i flikarna av din mantel.

4 Och av dessa strån skall du återigen taga några och kasta dem i elden och bränna upp dem i eld. Härifrån skall en eld gå ut över hela Israels hus.

5 säger Herren, HERREN: Detta år Jerusalem, som jag har satt mitt ibland hednafolken, med länder runt däromkring.

6 Men det var gensträvigt mot mina rätter på ett ännu ogudaktigare sätt än hednafolken, och var ännu mer gensträvigt mot mina stadgar än länderna runt däromkring; ty de förkastade mina rätter och vandrade icke efter mina stadgar.

7 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I haven rasat värre än hednafolken runt omkring eder, och icke haven vandrat efter mina stadgar och icke gjort efter mina rätter, ja, icke ens gjort efter de hednafolks rätter, som bo runt omkring eder,

8 därför säger Herren, HERREN så: Se, fördenskull skall jag också komma över dig och skipa rätt mitt ibland dig inför hednafolkens ögon;

9 jag skall göra med dig vad jag aldrig förr har gjort, och sådant som jag aldrig mer vill göra, för alla dina styggelsers skull.

10 Därför skola i dig föräldrar äta sina barn, och barn sina föräldrar; och jag skall skipa rätt i dig och strö ut för alla vindar allt som bliver kvar av dig.

11 Ja, så sant jag lever, säger Herren, HERREN: sannerligen, därför att du har orenat min helgedom med alla dina skändligheter och alla dina styggelser, skall jag också utan skonsamhet vända bort mitt öga och icke hava någon misskund.

12 En tredjedel av dig skall av pest och förgås av hunger i dig, en tredjedel skall falla för svärd runt omkring dig; och en tredjedel skall jag strö ut för alla vindar, och mitt svärd skall jag draga ut efter dem.

13 Ja, min vrede skall få uttömma sig, och jag skall släcka min förtörnelse på dem och hämnas på dem; och när jag så uttömmer min förtörnelse på dem, skola de förnimma att jag, HERREN, har talat i min nitälskan.

14 Och jag skall låta dig bliva en ödemark och en smälek bland folken runt omkring dig, inför var mans ögon, som går där fram.

15 Ja, det skall bliva till smälek och hån, till varnagel och skräck för folken runt omkring dig, när jag så skipar rätt i dig med vrede och förtörnelse och förtörnelses tuktan. Jag, HERREN, har talat.

16 När jag sänder bland dem hungerns onda pilar, som bliva till fördärv, ja, när jag sänder dessa till att fördärva eder och så låter eder hunger bliva allt värre, då skall jag förstöra för eder edert livsuppehälle.

17 Jag skall sända över eder hungersnöd och vilddjur, som skola döda edra barn; och pest och blodsutgjutelse skall gå över dig, och svärd skall jag låta komma över dig. Jag, HERREN, har talat.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 128


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 290, 588, 1460, 2165, 2788, 2799, 3301, ...

Apocalypse Revealed 47, 58, 323, 350, 440, 485, 543, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 15, 28, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 16, 35

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 97, 386, 388, 419, 577, 617, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52, 93

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

2 Mosebok 16:28

3 Mosebok 26:22, 29, 32

5 Mosebok 28:37, 63

1 Konungaboken 9:7

2 Konungaboken 21:9, 11

2 Krönikeboken 29:8

Nehemja 1:8, 2:17, 9:34, 35

Psaltaren 87:3

Jesaja 1:24, 7:20

Jeremia 9, 10, 9:15, 14:12, 15:2, 9, 19:1, 29:18

Klagovisorna 2:15, 16, 20, 21, 4:16

Hesekiel 1, 7, 8, 16, 6:10, 11, 12, 7:3, 4, 9, 15, 8:5, 15, 18, 9:5, 10, 11:9, 12, 12:14, 15, 14:15, 21, 16:41, 42, 47, 17:21, 21:22, 22:15, 23:25, 38, 39, 24:13, 14, 28:23, 33:27, 29, 36:34, 43:8

Daniel 9:5, 7, 8, 12, 15

Amos 4

1 Korinthierbrevet 3:17

Uppenbarelseboken 6:8

Významy biblických slov

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huvud
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

tredjedel
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

mitt i
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

slå
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

svärdet
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

mitt ibland
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

sätt
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

stadgar
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

äta
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

öga
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...


Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Pest
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

falla
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

vrede
Ilska är en känsla så vanligt för människor att den inte kräver någon definition. Men ett par intressanta punkter kan tas upp. 1) Herren är...

förtörnelse
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

pilar
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.


Přeložit: