2 Mosebok 38

Studovat vnitřní smysl

           

1 Han gjorde ock brännoffersaltaret av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett -- en liksidig fyrkant -- och tre alnar högt.

2 Och han gjorde hörn därtill och satte dem i dess fyra hörn; i ett stycke därmed gjordes hörnen. Och han överdrog det med koppar.

3 Och han gjorde altarets alla tillbehör, askkärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dess tillbehör gjorde han av koppar.

4 Och han gjorde till altaret ett galler, ett nätverk av koppar, och satte det under dess avsats, nedtill, så att det räckte upp till mitten.

5 Och han göt fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret, för att stängerna skulle skjutas in i dem.

6 Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med koppar.

7 Och han sköt stängerna in i ringarna på altarets sidor, så att man kunde bära det med dem. Ihåligt gjorde han det, av plankor.

8 Han gjorde ock bäckenet av koppar med dess fotställning av koppar och använde därtill speglar, som hade tillhört de kvinnor vilka hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet.

9 Han gjorde ock förgården. För den södra sidan, söderut, gjordes omhängena till förgården av tvinnat sitt garn, hundra alnar långa;

10 till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.

11 Likaledes gjordes de för norra sidan hundra alnar långa; till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.

12 Och för västra sidan gjordes omhängen som voro femtio alnar långa; till dem gjordes tio stolpar, och till dessa tio fotstycken, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.

13 Och för framsidan, österut, gjordes de femtio alnar långa.

14 Omhängena gjordes femton alnar långa på ena sidan därav, med tre stolpar på tre fotstycken; likaledes gjordes omhängena på andra sidan femton alnar långa -- alltså lika på båda sidor om porten till förgården -- med tre stolpar på tre fotstycken.

15 Alla omhängena runt omkring förgården gjordes av tvinnat vitt garn;

16 och fotstyckena till stolparna gjordes av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver, och deras knoppar överdrogos med silver;

17 alla förgårdens stolpar försågos med kransar av silver.

18 Och förhänget för porten till förgården gjordes i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, tjugu alnar långt och fem alnar högt, efter tygets bredd, i likhet med förgårdens omhängen;

19 och till det gjordes fyra stolpar på fyra fotstycken, av koppar; men deras hakar gjordes av silver, och deras knoppar överdrogos med silver, och deras kransar gjordes av silver.

20 Alla pluggarna till tabernaklet och till förgården runt omkring gjordes av koppar.

21 Följande är vad som beräknas hava åtgått till tabernaklet, vittnesbördets tabernakel, vilken beräkning gjordes efter Moses befallning genom leviternas försorg, under ledning av Itamar, prästen Arons son;

22 och Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam, förfärdigade allt vad HERREN hade bjudit Mose,

23 och till medhjälpare hade han Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, en man kunnig i snideri och konstvävnad och i konsten att väva brokigt med mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn.

24 Det guld som användes till arbetet, vid förfärdigandet av hela helgedomen, det guld som hade blivit givet såsom offer, utgjorde sammanlagt tjugunio talenter och sju hundra trettio siklar, efter helgedomssikelns vikt.

25 Och det silver som gavs av dem i menigheten, vilka inmönstrades, utgjorde ett hundra talenter och ett tusen sju hundra sjuttiofem siklar, efter helgedomssikelns vikt.

26 En beka, det är en halv sikel, efter helgedomssikelns vikt, kom på var person, på var och en som upptogs bland de inmönstrade, var och en som var tjugu år gammal eller därutöver: sex hundra tre tusen fem hundra femtio personer.

27 Och de hundra talenterna silver användes till gjutningen av fotstyckena för helgedomen och av fotstyckena för förlåten, ett hundra talenter till ett hundra fotstycken, en talent till vart fotstycke.

28 Och de ett tusen sju hundra sjuttiofem siklarna användes till att göra hakar till stolparna och till att överdraga deras knoppar och göra kransar till dem.

29 Och den koppar som hade blivit given såsom offer utgjorde sjuttio talenter och två tusen fyra hundra siklar.

30 Därav gjorde man fotstyckena till uppenbarelsetältets ingång, så ock kopparaltaret med tillhörande koppargaller och altarets alla tillbehör,

31 vidare fotstyckena till förgården, runt omkring, och fotstyckena till förgårdens port, äntligen alla tabernaklets pluggar och alla förgårdens pluggar, runt omkring.

  

Exploring the Meaning of 2 Mosebok 38      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10782. As in this chapter the altar of burnt-offering, and the court of the Tent of meeting, are treated of; and the same things have already been similarly described in chapter 27, and have there been unfolded, these things also are passed by without any further unfolding in respect to the internal sense.

(See Arcana Coelestia 9710 and its following sections.)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 38      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10782. As in this chapter the altar of burnt-offering, and the court of the Tent of meeting, are treated of; and the same things have already been similarly described in chapter 27, and have there been unfolded, these things also are passed by without any further unfolding in respect to the internal sense.

(See Arcana Coelestia 9710 and its following sections.)

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 10782


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 2576, 2832, 2959, 5319, 8408, 8990, 9394, ...

Apocalypse Revealed 669, 814


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 316, 417, 1143

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Mosebok 12:37, 26:19, 37, 27:1, 2, 9, 10, 17, 30:12, 16, 17, 31:2, 6, 36:1

3 Mosebok 27:3

4 Mosebok 4:28, 33

1 Samuelsboken 2:22

2 Krönikeboken 1:5, 4:2, 16

Jesaja 3:23

Uppenbarelseboken 15:5

Významy biblických slov

Fem
Five also signifies all things of one part.

fyrkant
'Square' signifies righteousness.

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

fyra
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

koppar
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

altaret
Det första altaret som nämns i Ordet byggdes av Noah efter att han kom ut ur arken. På det altaret offrade han rena djur till...

under
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

ringar
'Rings' signify the conjunction of good and truth. In Exodus 25:12, 'rings' particularly signify divine truth with divine good.

sidor
'Side' signifies good or spiritual love.

uppenbarelsetältet
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

söderut
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

hundra
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

tjugu
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

silver
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

femtio
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

tio
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Femton
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

brokig
'Needlework,' as in Exodus 26:36, signifies the scientific principle.

mörkblått
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

purpurrött
'Purple' corresponds to divine celestial good. 'Purple' signifies genuine good.

rosenrött
'Purple' corresponds to divine celestial good. 'Purple' signifies genuine good.

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Arons
Aron var Mose bror. Han symboliserar två saker, en under den första delen av utflykten, när han var Moses talesman, och en annan efter att...

Son
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

stam
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Oholiab
Aholiab, as in Exodus 31:6, signifies those who are in the good and truth of faith, like the first or lowest heavens

guld
Guld betyder gott, och precis som guld var den mest ädla metallen som kändes för antikens mänsklighet så representerar det det bästa för änglarnas högsta...

talenter
'Talents' denote good and truth from the Lord received as remains.

sju
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

trettio
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

siklar
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

tusen
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

sikel
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

gammal
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

sex
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

ingång
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

Port
"Gates" i antiken hade en betydelse som inte håller i den moderna världen. Städerna var sedan omslutna av väggar för skydd; portarna i väggarna släppte...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: