2 Mosebok 24:6

Study

              

6 Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålarna, och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret.


Přeložit: