2 Mosebok 20

Studovat vnitřní smysl

           

1 Och Gud talade alla dessa ord och sade:

2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

3 Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

4 Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.

5 Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärningbarn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,

6 men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

7 Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

9 Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor;

10 men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar.

11 Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.

12 Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

13 Du skall icke dräpa.

14 Du skall icke begå äktenskapsbrott.

15 Du skall icke stjäla.

16 Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

17 Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

18 Och allt folket förnam dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget; och när folket förnam detta, bävade de och höllo sig på avstånd.

19 Och de sade till Mose: »Tala du till oss, så vilja vi höra, men låt icke Gud Tala till oss, på det att vi icke må

20 Men Mose sade till folket: »Frukten icke, ty Gud har kommit för att sätta eder på prov, och för att I skolen hava hans fruktan för ögonen, så att I icke synden.»

21 Alltså höll folket sig på avstånd, under det att Mose gick närmare till töcknet i vilket Gud var.

22 Och HERREN sade till Mose: Så skall du säga till Israels barn: I haven själva förnummit att jag har talat till eder från himmelen.

23 I skolen icke göra eder gudar jämte mig; gudar av silver eller guld skolen I icke göra åt eder.

24 Ett altare av jord skall du göra åt mig och offra därpå dina brännoffer och tackoffer, din småboskap och dina fäkreatur. Överallt på den plats där jag stiftar en åminnelse åt mitt namn skall jag komma till dig och välsigna dig.

25 Men om du vill göra åt mig ett altare av stenar, så må du icke bygga det av huggen sten; ty om du kommer vid stenen med din mejsel, så oskärar du den.

26 Icke heller må du stiga upp till mitt altare på trappor, på det att icke din blygd må blottas därinvid.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8753, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, ...

Apocalypse Explained 405


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

Doctrine of the Lord 59

Levernes-lära för Nya Jerusalem 59

True Christian Religion 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 78, 240, 304, 391, 504, 532, 539, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35, 43, 49

Marriage 9

Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 1:31, 2:2, 15:17, 27:20, 39:9

2 Mosebok 13:3, 14, 16:23, 19:3, 16, 20:4, 23, 21:12, 17, 22:19, 23:1, 12, 24, 24:4, 28:42, 43, 29:46, 31:12, 32:4, 8, 34:7, 14, 17, 21, 35:1

3 Mosebok 11:45, 18:20, 19:3, 4, 11, 12, 20:5, 10, 23:3, 24:15, 25:38, 42, 55, 26:1, 2, 13

4 Mosebok 5:12, 14:18, 15:32, 25:11

5 Mosebok 4:10, 16, 23, 25, 36, 40, 5:4, 6, 23, 27, 6:14, 7:9, 8:2, 16, 16:22, 20:1, 21:18, 27:5, 15

Josua 8:31, 23:7, 24:19

Domarboken 6:10, 17:3

1 Samuelsboken 22:3

1 Konungaboken 8:12, 11:4, 12:28, 18:39

2 Konungaboken 5:18, 27, 17:7, 12, 35

2 Krönikeboken 7:19, 33:7

Nehemja 9:13, 14

Jobb 21:19

Psaltaren 50:7, 81:7, 10, 11, 101:2, 109:14

Ordspråksboken 19:5

Jesaja 58:13

Jeremia 16:14, 17:21, 22, 32:18

Hesekiel 18:2, 20:5, 7, 20

Daniel 3:18, 9:4

Hosea 12:10

Mika 2:2

Malaki 1:6, 3:5

Matteus 5:21, 27, 33, 15:4, 19:3, 18, 27:25

Markus 7:10, 10:19

Lukas 13:14, 18:20, 23:56

Johannes 9:2, 14:23

Apostlagärningarna 4:24, 17:29, 20:33

Romarbrevet 2:21, 7:7, 13:9

Efesierbrevet 6:2, 3

Hebreerbrevet 4:10, 11, 12:18, 19

Jakobsbrevet 2:11

1 Petrusbrevet 1

Významy biblických slov

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

talade
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Egyptens
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

gudar
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

Bild
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

himmelen
Himlarna är himmelska och andliga saker. Följaktligen är det inre saker, både av Herrens rike i himlen och på jorden. Detta hänvisar också till kyrkan,...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

under
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

tjäna
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

missgärning
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hatar
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

älskar
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

håller
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

sex
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

dagar
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dotter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

tjänare
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

tjänarinna
'Maids' denote external affections serving the internal.

främlingen
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Hedra
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

fader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

moder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

stjäla
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

hustru
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

åsna
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

tala
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

höra
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...


Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

närmare
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

silver
'Money' relates to truth.

guld
'Money' relates to truth.

altare
Det första altaret som nämns i Ordet byggdes av Noah efter att han kom ut ur arken. På det altaret offrade han rena djur till...

Plats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

komma
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

välsigna
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

sten
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

stenar
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

bygga
Det finns verkligen två betydelser för "bygga" i Bibeln. När något byggs för första gången, eller byggs i den mest typiska meningen, betyder det att...

blygd
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The 10 Commandments: God's Name Explained

We'll unpack the spiritual essence of what it means to "take God's name in vain," answer your questions, and delve into Swedenborg's spiritual experiences and what he learned through them!

2 Mosebok 20:7 >> 05:28, 19:02, 34:00

The 10 Commandments: What Honoring Father and Mother Really Means

The commandment about honoring your father and mother may seem fairly straightforward but when you learn the layers of spiritual meaning within it, its relevance expands to much more than respecting your parents.


How to Find Lasting Inner Peace

If the goal is peace, what's the pathway? The commandment on remembering the Sabbath can help . . . in more ways than you'd expect.


False Gods: Mysteries of the 10 Commandments Explained - Swedenborg and Life

How can a God who is willing to punish children for their parent’s actions be described as merciful? How can anyone this possessive be the moral role model that God is supposed to be?

2 Mosebok 20:1-6 >> 00:58, 03:47
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 A Day of Rest
In the New Church we are told that when we are trying to be loving and kind to other people, then the Lord is at rest. And this is the real Sabbath.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Forgiveness and Mercy
The Lord forgives sins, because He is mercy itself. To receive forgiveness a person must admit wrongdoing, stop doing evil, and begin a new life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 For Reflection: A Perfect Sabbath
Think about ways to look to the Lord and also get some rest and recreation as you celebrate the Sabbath day.
Activity | Ages over 4

 His Life Within You
The first commandment calls us to commit our life to the Lord, to delight in knowing Him and in feeling His life within us.
Article | Ages over 15

 Honor Your Father and Your Mother
Coloring Page | Ages 7 - 14

 I Am the Lord Your God
Worship Talk | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Keeping the Sabbath
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Worship of the Heart
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Receiving the Ten Commandments
Color and cut out the pieces to assemble a project showing Moses receiving the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Mount Sinai Diorama
Print the figures of Moses and the Children of Israel, use playdough to make Mount Sinai, then arrange in a diorama.
Project | All Ages

 No Other Gods
The first commandment tells us that we should worship the one true God and have no other Gods before Him. This sounds simple enough. Who would bow before a carved image or worship an idol? The fact is, we all do. The First Commandment is as important for us today as it ever was.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Remember the Sabbath
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Resting in the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Sensual Pleasure and Delights
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Spiritual Tasks for the Ten Commandments
Spiritual tasks to help us apply the Ten Commandments.
Activity | Ages over 18

 Taking the Lord's Name in Vain
Might you be coming close to taking the Lord's name in vain without even realizing it? 
Activity | Ages 11 - 17

 The Eighth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fifth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The First Commandment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fourth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The History and Meaning of the Sabbath
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Gives the Ten Commandments
Story | Ages 4 - 6

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Will Not Hold Him Innocent
Article | Ages 15 - 17

 The Ninth and Tenth Commandments
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Second Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Seventh Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Sixth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
The Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Ten Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments in Hebrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Two Tablets
Use a modeling compound to make small tablets. 
Project | Ages 7 - 14

 Turning Away from False Gods Collage
Make a collage showing things people might “worship” or seem to make a higher priority in their lives than the Lord. 
Project | Ages 7 - 17

 What Worship Is
Worship Talk | Ages over 18

 Why We Need Rules
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the Lord Alone
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the One True God
Worship Talk | Ages over 18

 You Shall Not Take the Name of the Lord Your God in Vain
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: