5 Mosebok 6

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← 5 Mosebok 5   5 Mosebok 7 →

1 Och dessa äro de bud, stadgar och rätter som HE EN, eder Gud, har bjudit mig att lära eder, för att I skolen göra efter dem i det land dit I nu dragen, till att taga de i besittning --

2 detta på det att du må frukta HE EN, din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud, som jag giver dig, du med din som och din sonson, i all dina livsdagar, och på det att du må länge leva.

3 Så skall du nu höra, Israel, och hålla dem och göra efter dem, för att det må gå dig väl, och för att I mån föröka eder mycket, såsom HE EN, dina fäders Gud, har lovat dig -- ett land som flyter av mjölk och honung.

4 Hör, Israel! HE EN, vår gud, HE EN är en.

5 Och du skall älska HE EN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.

6 Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.

7 Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp.

8 Och du skall binda dem såsom ett tecken på din hand, och de skola vara såsom ett märke på din panna.

9 Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

10 När nu HE EN, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dig -- stora och vackra städer, som du icke har byggt,

11 och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat -- och när du då äter och bliver mätt,

12 så tag dig till vara för att förgäta HE EN, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

13 HE EN, din Gud, skall du frukta, och honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du svärja.

14 I skolen icke följa efter andra gudar, någon av de folks gudar, som bo runt omkring eder,

15 ty en nitälskande Gud är HE EN, din Gud, mitt ibland dig, och du må taga dig till vara, så att icke HE ENS, din Guds, vrede upptändes mot dig, och han utrotar dig från jorden.

16 I skolen icke fresta HE EN, eder Gud, såsom I frestaden honom i Massa.

17 I skolen troget hålla HE ENS, eder Guds, bud och de vittnesbörd och stadgar som han hat givit dig.

18 Och du skall göra vad rätt och gott är i HE ENS ögon, för att det må gå dig väl, och för att du må komma in i det goda land som HE EN med ed har lovat åt dina fäder, och taga det i besittning,

19 därigenom att han driver undan för dig all dina fiender, såsom HE EN har lovat.

20 När din son i framtiden frågar dig: »Vad betyda de vittnesbörd och stadgar och rätter som HE EN, vår Gud, har givit eder?»

21 då skall du svara din son: »Vi voro Faraos trälar i Egypten, men med stark hand förde HE EN oss ut ur Egypten.

22 Och HE EN gjorde stora och gruvliga tecken och under i Egypten på Farao och hela hans hus inför våra ögon.

23 Men oss förde han ut därifrån, för att låta oss komma in och giva oss det land som han med ed har lovat åt våra fäder.

24 Och HE EN bjöd oss att göra efter all dessa stadgar och att frukta HE EN, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl, i det att han behölle oss vid liv, såsom ock hittills har skett.

25 Och det skall lända oss till rättfärdighet, när vi hålla och göra efter alla dessa bud, inför HE EN, vår Guds, ansikte, såsom han har bjudit oss.»

← 5 Mosebok 5   5 Mosebok 7 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 396, 1038, 2225, 2842, 2921, 2930, 4197 ...

Apocalypse Revealed 216, 347, 474, 527, 635, 681

Conjugial Love 315

Divine Love and Wisdom 282

The Lord 45

True Christianity 6, 81

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: