5 Mosebok 34

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← 5 Mosebok 33   Josua 1 →

1 Och Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, gent emot Jeriko. Och HE EN lät honom se hela landet: Gilead ända till Dan,

2 och hela Naftali och Efraims och Manasses land, och hela Juda land, ända till Västra havet,

3 och Sydlandet och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko -- Palmstaden -- ända till Soar.

4 Och HE EN sade till honom: »Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham. Isak och Jakob, i det jag sade: 'Åt din säd skall jag giva det.' Jag har nu låtit dig se det med dina ögon, men ditin skall du icke komma.»

5 Och HE ENS tjänare Mose dog där i Moabs land, såsom HE EN hade sagt.

6 Och han begrov honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor; men ännu intill denna dag har ingen fått veta var hans grav är.

7 Och Mose var ett hundra tjugu år gammal, när han dog, men hans ögon voro icke skumma, och hans livskraft hade icke försvunnit.

8 Och Israels barn begräto Mose på Moabs hedar i trettio dagar; därmed voro gråtodagarna ute, vid sorgefesten efter Mose.

9 Och Josua, Nuns son, var full med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom; och Israels barn lydde honom och gjorde såsom HE EN hade bjudit Mose.

10 Men i Israel uppstod icke mer någon profet sådan som Mose, med vilken HE EN hade umgåtts ansikte mot ansikte --

11 ingen, om man tänker på alla de tecken och under som HE EN hade sänt honom att göra i Egyptens land, med Farao och alla hans tjänare och med hela hans land,

12 och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför hela Israel.

← 5 Mosebok 33   Josua 1 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1589, 4117, 4299

Apocalypse Revealed 367, 474

Divine Love and Wisdom 383

The Lord 48

True Christianity 156

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: