5 Mosebok 26

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← 5 Mosebok 25   5 Mosebok 27 →

1 När du du kommer in i det land som HE EN, din Gud, vill giva dig till arvedel, och du tager det i besittning och bor där,

2 då skall du taga förstling av all markens frukt, av vad du får i avkastning av landet som HE EN, din Gud, vill giva dig, och lägga detta i en korg och gå därmed till den plats som HE EN, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn.

3 Och du skall gå till den som på den tiden är präst och säga till honom: »Jag förklarar i dag för HE EN, din Gud, att jag har kommit in i det land som HE EN med ed har lovat våra fäder att giva oss.»

4 Och prästen skall taga korgen ur din hand och sätta den ned inför HE ENS, din Guds, altare.

5 Och du skall betyga och säga inför HE ENS, din Guds, ansikte: »Min fader var en hemlös aramé, som drog ned till Egypten och bodde där såsom främling med en ringa hop, och där blev av honom ett stort, mäktigt och talrikt folk.

6 Men sedan behandlade egyptierna oss illa och förtryckte oss och lade hårt arbete på oss.

7 Då ropade vi till HE EN, våra fäders Gud, och HE EN hörde vår röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och vårt betryck.

8 Och HE EN förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under.

9 Och han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flyter av mjölk och honung.

10 Och här bär jag nu fram förstlingen av frukten på den mark som du, HE E, har givit mig.» Och du skall sätta korgen ned inför HE ENS, din Guds, ansikte och tillbedja inför HE ENS, din Guds, ansikte.

11 Och över allt det goda som HE EN, din Gud har givit åt dig och ditt hus skall du glädja dig, och jämte dig leviten och främlingen som bor hos dig.

12 När du under det tredje året, tiondeåret, har lagt av all tionde av vad du då har fått i avkastning och givit den åt leviten, främlingen, den faderlöse och änkan, och de hava ätit därav inom dina portar och blivit mätta,

13 då skall du så säga inför HE ENS, din Guds, ansikte: »Jag har nu fört bort ur mitt hus det heliga, och jag har givit det åt leviten och främlingen, åt den faderlöse och änkan, alldeles såsom du har bjudit mig; jag har icke överträtt eller förgätit något av dina bud.

14 Jag åt intet därav, när jag hade sorg, och jag förde icke bort något därav, när jag var oren, ej heller använde jag något därav för någon död. Jag har lyssnat till HE ENS, min Guds, röst; jag har i alla stycken gjort såsom du har bjudit mig.

15 Skåda nu ned från din heliga boning, himmelen, och välsigna ditt folk Israel och det land som du har givit oss, såsom du med ed lovade våra fäder, ett land som flyter av mjölk och honung.»

16 I dag bjuder dig HE EN, din Gud, att göra efter dessa stadgar och rätter; du skall hålla dem och göra efter dem av allt ditt hjärta och av all din själ.

17 Du har i dag hört HE EN förklara att han vill vara din Gud, och att du skall vandra på hans vägar och hålla hans stadgar och bud och rätter och lyssna till hans röst.

18 Och HE EN har i dag hört dig förklara att du vill vara hans egendomsfolk, såsom han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud;

19 på det att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig till lov, berömmelse och ära, och på det att du må vara ett folk som är helgat åt HE EN, din Gud, såsom han har sagt.

← 5 Mosebok 25   5 Mosebok 27 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 576, 901, 1232, 1846, 2184, 2788, 2930 ...

Apocalypse Revealed 167, 474, 505, 586, 623, 640, 681

Conjugial Love 315

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: