Psalmi 72:1

Studie

     

1 Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom: