Psalmi 64

Studie

           |

1 Čuj, Bože, glas moj u jadu mom; od strašnog neprijatelja sačuvaj život moj.

2 Sakrij me od gomile bezakonika, od čete zločinaca,

3 Koji naoštriše jezik svoj kao mač, streljaju rečima, koje zadaju rane,

4 Da bi iz potaje ubili pravoga. Iznenada udaraju na nj i ne boje se;

5 Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele: Ko će ih videti?

6 Izmišljaju zločinstva i govore: Svršeno je! Šta će se raditi, smišljeno je! A šta je unutra i srce u čoveka duboko je.

7 Ali će ih Bog poraziti; udariće ih strela iznenada.

8 Oboriće jedan drugog jezikom svojim. Ko ih god vidi, bežaće od njih.

9 Svi će se ljudi bojati i kazivaće čudo Božije, i poznaće u tome delo Njegovo.

10 A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u Njega, i hvaliće se svi koji su pravog srca.

Scroll to see more.