Psalmi 6

Studie

  

1 Gospode! Nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svom nakaziti.

2 Smiluj se na me, Gospode, jer sam iznemogao; isceli me, jer su kosti moje ustreptale,

3 I duša se moja vrlo uzdrhtala. A Ti, Gospode, dokle ćeš.

4 Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje.

5 Jer mrtvi ne spominju Tebe; u grobu ko će Te slaviti?

6 Iznemogoh uzdišući; svaku noćkvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju.

7 Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih.

8 Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.

9 Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi.

10 Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.

Scroll to see more.