Psalmi 56

Studie

  

1 Smiluj se na me, Bože, jer čovek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritešnjuje.

2 Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.

3 Kad me je strah, jer se u Tebe uzdam.

4 Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?

5 Svaki dan izvrću reči moje; šta god misle, sve meni o zlu.

6 Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojim; jer traže dušu moju.

7 Kod ovakve zloće izbavi od njih, u gnevu obori narode, Bože.

8 U Tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod Tebe, one su u knjizi Tvojoj.

9 Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad Tebe prizivam; po tom znam da je Bog sa mnom.

10 Bogom se hvalim za reč Njegovu, Gospodom se hvalim za reč Njegovu.

11 U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?

12 Tebi sam se, Bože, zavetovao; Tebe ću hvaliti;

13 Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svetlosti živih.

Scroll to see more.