Psalmi 53

Studie

           |

1 Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; pronevaljališe se i zagrdeše u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori.

2 Bog s neba pogleda na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga.

3 Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog.

4 Zar neće da se orazume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hleb, i ne prizivaju Boga?

5 Drhtaće od straha gde straha nema. Jer će Bog rasuti kosti onih koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odvrže.

6 Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj.

Scroll to see more.