Psalmi 41

Studie

              |

1 Blago onome koji razume ništega! Gospod će ga izbaviti u zli dan.

2 Gospod će ga sačuvati i poživeće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim.

3 Gospod će ga ukrepiti bolnog na odru. Sasvim menjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.

4 Ja vičem: Gospode! Smiluj se na me, isceli dušu moju, sagreših Ti.

5 Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "Kad će umreti, i ime njegovo poginuti?"

6 I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.

7 Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:

8 "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."

9 I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.

10 Ali Ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.

11 Po tome ću poznati da sam Ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.

12 A mene celog sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem Tvojim doveka.

13 Blagosloven Bog Izrailjev od veka do veka. Amin, amin.

Scroll to see more.