Psalmi 29

Studie

  

1 Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.

2 Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.

3 Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.

4 Glas je Gospodnji silan, Glas je Gospodnji slavan.

5 Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske.

6 Kao tele skaču od Njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.

7 Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.

8 Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.

9 Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odelo; i u crkvi Njegovoj sve govori o slavi Njegovoj.

10 Gospod je sedeo nad potopom, i sedeće Gospod kao car uvek.

11 Gospod će dati silu narodu svom, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.

Scroll to see more.