Psalmi 26

Studie

  

1 Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam; neću se pokolebati.

2 Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me; pretopi šta je u meni i srce moje.

3 Jer je milost Tvoja pred očima mojim, i hodim u istini Tvojoj.

4 Ne sedim s bezumnicima, i s lukavima se ne mešam.

5 Nenavidim društvo bezakoničko, i s bezbožnicima ne sedim.

6 Umivam pravdom ruke svoje, i idem oko žrtvenika Tvog, Gospode,

7 Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja.

8 Gospode! Omileo mi je stan doma Tvog, i mesto naselja slave Tvoje.

9 Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,

10 Kojima je zločinstvo u rukama, i kojima je desnica puna mita.

11 A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me, i smiluj se na me.

12 Noga moja stoji na pravom putu; na skupštinama ću blagosiljati Gospoda.

Scroll to see more.