Psalmi 20

Studie

  

1 Da te usliši Gospod u dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljevog.

2 Da ti pošalje pomoćiz svetinje, i sa Siona da te potkrepi.

3 Da se opomene svih prinosa tvojih, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.

4 Da ti da Gospod po srcu tvom; šta god počneš, da ti izvrši.

5 Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svog podignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.

6 Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svog; sluša ga sa svetog neba svog; jaka je desnica Njegova, koja spasava.

7 Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svog.

8 Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.

9 Gospode! Pomozi caru, i usliši nas kad Te zovemo.

Scroll to see more.