Psalmi 19

Studie

           |

1 Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski.

2 Dan danu dokazuje, i noćnoći javlja.

3 Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov.

4 Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima;

5 I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem.

6 Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegovog; i niko nije sakriven od toplote njegove.

7 Zakon je Gospodnji savršen, krepi dušu; svedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome.

8 Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči.

9 Strah je Gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su Njegovi istiniti, pravedni svikoliki.

10 Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz saća.

11 I slugu Tvog oni su prosvetlili; ko ih drži ima veliku platu.

12 Ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me i od tajnih;

13 I od voljnih sačuvaj slugu svog, da ne ovladaju mnome. Tada ću biti savršen i čist od velikog prestupa.

14 Da su Mu reči usta mojih ugodne, i pomisao srca mog pred Tobom, Gospode, kreposti moja i Izbavitelju moj!

Scroll to see more.