Psalmi 12

Studie

  

1 Pomagaj, Gospode; jer nesta svetih, jer je malo vernih među sinovima čovečijim

2 Laž govore jedan drugom, usnama lažljivim govore iz srca dvoličnog.

3 Istrebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,

4 Ljude, koji govore: Jezikom smo jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama?

5 Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onog kome zlobe

6 Reči su Gospodnje reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.

7 Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovog doveka.

8 Bezbožnici idu naokolo; kad se oni podižu, sramote se sinovi čovečiji.

Scroll to see more.