Brojevi 33

Studie

           |

1 Ovo su putevi sinova Izrailjevih kad izađoše iz zemlje misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.

2 I Mojsije popisa kako iziđoše i gde stajaše po zapovesti Gospodnjoj; i ovo su putevi njihovi kako putovaše.

3 Pođoše iz Ramese prvog meseca petnaesti dan, sutradan posle pashe, i iziđoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svih Misiraca.

4 A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod među njima, kad i na bogovima njihovim izvrši Gospod sudove.

5 I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u logor u Sohotu.

6 A iz Sohota otišavši stadoše u logor u Etamu, koji je na kraj pustinje.

7 A iz Etame otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu i stadoše u logor pred Magdalom.

8 A od Irota otišavši pređoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u logor u Meri.

9 A iz Mere otišavši dođoše u Elim, gde beše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovih drveta, i onde stadoše u logor.

10 A iz Elima otišavši stadoše u logor kod Crvenog Mora.

11 I otišavši od Crvenog Mora stadoše u logor u pustinji Sinu.

12 A iz pustinje Sina otišavši stadoše u logor u Rafaku.

13 A iz Rafaka otišavši stadoše u logor u Elusu.

14 A iz Elusa otišavši stadoše u logor u Rafidinu, gde nemaše narod vode da pije.

15 A iz Rafidina otišavši stadoše u logor u pustinji Sinajskoj.

16 A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u logor u Kivrot-Atavi.

17 A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u logor u Asirotu.

18 A iz Asirota otišavši stadoše u logor u Ratamu.

19 A iz Ratama otišavši stadoše u logor u Remnon-Faresu.

20 A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u logor u Lemvonu.

21 A iz Lemvona otišavši stadoše u logor u Resanu.

22 A iz Resana otišavši stadoše u logor u Makelatu.

23 A iz Makelata otišavši stadoše u logor kod gore Safera.

24 A od gore Safera otišavši stadoše u logor u Haradu.

25 A iz Harada otišavši stadoše u logor u Makidotu.

26 A iz Makidota otišavši stadoše u logor u Katatu.

27 A iz Katata otišavši stadoše u logor u Taratu.

28 A iz Tarata otišavši stadoše u logor u Meteku.

29 A iz Meteka otišavši stadoše u logor u Aselmonu.

30 A iz Aselmona otišavši stadoše u logor u Mosirotu.

31 A iz Mosirota otišavši stadoše u logor u Vanakanu.

32 A iz Vanakana otišavši stadoše u logor na planini Gadadu.

33 A sa planine Gadada otišavši stadoše u logor u Etavati.

34 A iz Etavate otišavši stadoše u logor i Evronu.

35 A iz Evrona otišavši stadoše u logor u Gesion-Gaveru.

36 A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u logor u pustinji Sinu, a to je Kadis.

37 A iz Kadisa otišavši stadoše u logor kod gore Ora ne međi zemlje edomske.

38 I iziđe Aron sveštenik na goru Or po zapovesti Gospodnjoj, i umre onde četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevih iz zemlje misirske, prvi dan petog meseca.

39 A Aronu beše sto i dvadeset i tri godine kad umre na gori Oru.

40 Tada ču Hananej, car aradski, koji življaše na jugu u zemlji hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.

41 Potom otišavši od gore Ora stadoše u logor u Selmonu.

42 A iz Selmona otišavši stadoše u logor u Finonu.

43 A iz Finona otišavši stadoše u logor u Ovotu.

44 A iz Ovota otišavši stadoše u logor na humovima avarimskim na međi moavskoj.

45 A od tih humova otišavši stadoše u logor u Devon-Gadu.

46 A iz Devon-Gada otišavši stadoše u logor u Gelmon-Devlataimu.

47 A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u logor u planinama avarimskim prema Navavu.

48 A iz planina avarimskih otišavši stadoše u logor u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu.

49 I stajahu u logoru kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju moavskom.

50 I reče Gospod Mojsiju u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:

51 Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: Kad pređete preko Jordana u zemlju hanansku,

52 Oterajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.

53 A kad ih isterate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.

54 I razdelite je u nasledstvo žrebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće nasledstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje nasledstvo; koje mesto kome žrebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdelite nasledstvo.

55 Ako li ne oterate od sebe onih koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašim i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živeti.

56 I šta sam mislio učiniti njima, učiniću vama.